top of page

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

 

In dit jaarverslag zullen wij als Stichting Christians For Children aangeven met welke onderwerpen wij bezig geweest zijn in het afgelopen jaar. Als bestuur van de stichting hebben wij verschillende keren vergaderd in de Medialoods te Nijkerk. De verslagen hiervan zijn door de penningmeester op de website van de stichting geplaatst. Deze zijn ook door anderen te lezen, zodat er goed weergegeven wordt waar de stichting zich mee bezig heeft gehouden gedurende het afgelopen jaar 2022.

 

Bestuursverandering:

Er heeft een wisseling plaatsgevonden wat betreft de secretaris. De vorige secretaris kon haar werkzaamheden vanwege privé omstandigheden niet langer combineren en heeft, daarom aangegeven te stoppen als bestuurslid binnen de stichting. Tijdens een van onze vergaderingen hebben wij, als bestuur, onze dank uitgesproken naar de oude secretaris. De penningmeester en voorzitter hebben vervolgens gezocht naar een andere secretaris. Deze is inmiddels gevonden en heeft zijn draai binnen de stichting gevonden.

 

Promotie:

Verder zijn wij ook bezig geweest op het gebied van sociale media. De stichting staat nu ook op LinkedIn. Verder is de penningmeester in contact gekomen met een sociale media bedrijf. Deze persoon heeft samen met het bestuur gekeken hoe de stichting beter kon worden gepromoot. De focus lag op: het helpen om beter zichtbaar te zijn te de sociale platformen Instagram en Facebook. Ook heeft deze persoon, kosteloos voor stichting, de nieuwsbrief verstuurd naar de abonnees van de C4C-website. Vanwege het kostenplaatje en waarvoor wij staan als stichting hebben wij op 2 oktober van 2022 besloten om de samenwerking met deze persoon te beëindigen.

 

Tijdens het Pinksterweekend 2022 te Biddinghuizen, hebben wij tijdens de Opwekkingconferentie met een stand gestaan namens de stichting om deze verder te promoten en relaties te bouwen met mensen en christelijke organisaties. Wij kijken terug op een mooi en gezegend weekend, waarin wij ook merchandise hebben verkocht en goede gesprekken hebben gehad met verschillende christelijke organisaties. Wij zijn als stichting ook in contact gekomen met Willem Vink. Hij is gefocust op het uitgeven van stripboek verhalen op het gebied van evangelisatie. Hier zijn als bestuur nog bezig, om te kijken naar een eventuele samenwerking met Willen Vink. Wij hebben ook verschillende keren tijdens onze vergaderingen gesproken over onze financiën. Wij hebben van verschillende mensen en Family Church en het afgelopen jaar giften ontvangen waardoor wij als stichting onze weeskinderen konden voorzien van voeding, kleding, schoolmateriaal en schoolgeld. Wij zijn erg dankbaar dat wij zo gezegend zijn hiermee als bestuur.  De stichting heeft de heeft de financiën goed op orde.

Het financieel jaarverslag zal door de penningmeester afgerond worden en op de website gepubliceerd worden.

 

Vrijwilligers:

Wij hebben ook gekeken binnen de Family Church en onder onze vrienden en kennissen om iemand te vinden, die ons als stichting kan ondersteunen op het gebied van sociale media. Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt. In 2023 zal de stichting hier zich ook verder op richten.

 

Project Kenia:

Sinds 2022 zijn ondersteund de stichting maandelijks structureel 3 projecten te en sporadisch een extra project. Ee tweetal projecten, hiervan zijn gevestigd in Kenia. Het weeshuis ‘Love, Hope and blessings children’s home ’van David Mwita en Caren Boke en het weeshuis ‘God’s first orphanage’ van Simon Anyula zijn projecten waar de stichting zich mee bezig houdt.

Bij het weeshuis van David Mwita en Caren Boke (Love, hope and blessings children’s home) hebben wij door zeer gulle donaties een eetzaal weten te realiseren. Dit creëert ook een extra onderdak waar naast het veilig kunnen eten er ook extra slaapplekken gecreëerd zijn voor de weeskinderen van dit weeshuis. Ook vinden wij het geweldig, dat wij hen maandelijks kunnen voorzien in de voedselvoorziening voor het weeshuis ‘God’s first orphanage’. Voor dit weeshuis liggen ook plannen op tafel, om de theeplantage uit te breiden in 2023. Dit om hierdoor het weeshuis zelfstandiger te maken wat betreft financiële onafhankelijkheid.

 

Project Oeganda:

Ook in Oeganda zijn wij als stichting actief bezig geweest. Er is actief gewerkt aan het project van Wanyama Mukisa Emmanuel. Er is inmiddels een huis gebouwd voor weduwe die lijden aan het HIV virus.  Ook voor dit project staan er toekomstplannen op de planning. Het uiteindelijke doel van dit project is om een volledige  kliniek te bouwen, zodat er niet alleen een woonplek is, maar dat er ook een stuk zorg gerealiseerd kan worden. Als 2e project, van David Kaunye, hebben wij een aantal keer per jaar voorzien in voedsel en medicatie voor de weeskinderen. Dit omdat David zijn eigen bedrijf verloren is door de corona crisis. Maar hij doet er alles aan om te werken en de kinderen te kunnen voeden. Wij als stichting ondersteunen hem hierin wanneer er hulp vraag is, zodat er voorzien kan worden in de  1e levensbehoeften.  

 

De toekomst

Ook zijn wij als bestuur aan het kijken,  hoe wij onze stichting nog verder kunnen uitbreiden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de weeskinderen in Kenia en Oeganda te blijven voorzien van de eerste levensbehoeften: voedsel, onderdak en medicatie. Dit willen wij ook in 2023, als bestuur van de stichting Christian For Children, blijven doen  onder de leiding van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en Heilige Geest. Wij zijn dankbaar dat wij zoveel thema's mochten behandelen het afgelopen jaar, veel relaties zijn aangegaan en ook bestaande relaties hebben verstevigd, waarvoor wij ook dankbaar zijn dat wij nieuwe sponsoren hebben mogen verwelkomen.

Jaarverslag 2021

 

In het afgelopen jaar zijn wij als bestuur van de stichting verschillende keren bij elkaar gekomen om te vergaderen als stichting in de media loods te Nijkerk. De besproken punten staan als notulen vermeld op onze website.  

Het afgelopen jaar heeft de penningmeester van de stichting Christians For Children een reis gemaakt naar Kenia. Tijdens deze reis heeft hij het desbetreffende gezin bezocht en geholpen bij de werkzaamheden van een nieuw sanitair gebouw. Ook heeft de penningmeester een ander weeshuis bezocht die ook financieel ondersteund wordt door de stichting. Hiernaast is er ook voorzien in was tonnen, een zonnepaneel voor stroom, schoenen voor onder de schooluniformen, schoolgeld, een gastank voor het koken. De penningmeester heeft ook meerdere scholen bezocht waar de kinderen heen gaan en heeft hij lokale arbeiders ingezet voor het uitdiepen van de al bestaande waterput.  

Verder heeft de penningmeester ook het stuk grond bekeken waar eventuele bouw gaat plaatsvinden voor een nieuwe eetzaal en overnachtingsplekken voor de kinderen. Dit project hebben wij ook voorzien van eerste levensbehoeften als voedsel, kleding en schoenen.  

Als bestuur hebben we een aantal gesprekken gehad met een andere organisatie om te kijken naar een eventuele samenwerking.  

Na verschillende keren vergaderd te hebben kwamen wij tot de conclusie dat er geen samenwerking in zat tussen beide partijen.  

De stichting Christians For Children blijft open staan voor een eventuele nieuwe samenwerking met een andere organisatie en/of stichting.  

Ook weten mensen ons steeds beter te vinden d.m.v. social media, flyers en visitekaartjes. Dit heeft ertoe geleid dat we inmiddels meer naamsbekendheid hebben en dat we ook meer mensen hebben die ons financieel ondersteunen. Vanuit deze financiën hebben we verschillende projecten financieel kunnen en mogen ondersteunen d.m.v. voedsel, kleding, schoenen en het zelf maken van bakstenen. 

De voorzitter en penningmeester zijn afgelopen jaar samen naar goalbal vereniging Zwolle geweest. Deze vereniging heeft een donatie gedaan van sportkleding, sporttassen en een bal voor het spel. Deze zullen verscheept gaan worden naar Kenia.  

Wij zijn erg dankbaar als stichting dat mensen ons financieel ondersteunen en we hiermee tot zegen kunnen zijn voor vele kinderen. Het afgelopen jaar zijn er meer vaste sponsoren bij gekomen en zijn we aan het groeien als stichting.  

Om onze website te verbeteren is er een gratis website check uitgevoerd door het bedrijf: For The Better. Dit in de persoon van Martijn Tel. Deze uitgebreide check heeft als resultaat geleid dat de website op meerdere plekken is verbeterd en beter vindbaar is. De penningmeester heeft deze wijzigingen doorgevoerd.  

 

Door de huidige maatregelen die van toepassing zijn/waren in Nederland was het voor ons als stichting moeilijk om naamsbekendheid op te bouwen. Eén van de doelen waar we afgelopen jaar mee aan de slag wilden gaan was ´gaan naar evenementen´ zoals opwekking en EO-jongerendag, maar dit ging helaas niet door. Wij konden als stichting hier niet mee aan de slag.  

Bovengenoemde is ook weer het doel voor komend jaar waarin we meer mensen hopen te bereiken om ons te helpen. Hiernaast zullen wij ook gaan kijken naar ambassadeurs voor de stichting die op vrijwillige basis ons willen ondersteunen.  

 

Namens het bestuur van Stichting Christians For Children 

Financieel jaaroverzicht 2021

maand         start bedrag  kosten    inkomsten

Januari          3018,78         264,96          385,75

februari         3139,57         274,13          452,00

maart            3317,44         362,49          709,40

april              3664,35         206,02          275,00

mei               3733,33         413,44          868,00

juni               8187,93        2242,55          532,67

juli                6478,05        2336,16        1535,00

augustus      5676,89        3637,94        1374,57

september   3413,52        1257,10        1413,46

oktober        3569,88        2086,56        1470,00

november    2953,32        1374,90        1475,00

december    3053,42        1060,93        1306,20

totaal:           3298,69

Rabo:            3298,77

Verschil:              0,08

Doelen

De gestelde doelen voor 2022 zijn als volgt:

Als eerste doel hebben we ingezet om onze naamsbekendheid uit te breiden, door middel van het innemen van een plek op christelijke evenementen zoals Opwekking. 

Hiernaast hebben we gesteld te willen investeren in promotie door middel van social media, merchandise en de website. Dit om meer vaste sponsoren te werven voor de stichting om zodoende de kinderen te eten en te drinken kunnen geven, naar school laten gaan en een goed onderdak te bieden. 

bottom of page