top of page

Notulen 2022

Twaalfde vergadering

Nijkerk, 16 Januari 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze eerste vergadering van het jaar.

De voorzitter deelt de indruk die hij had afgelopen week.

Zoals Jezus omkeek naar de wezen en weduwen vanuit relatie, zo zal het ook zijn voor de stichting. Denk groot, maak grote plannen.

 

Vaststellen van de agenda.

Het eerste punt op de agenda is een kennismakingsgesprek met een externe persoon, ook met een stichting in het buitenland. Helaas is deze persoon niet in staat vandaag aanwezig te zijn dus zal de penningmeester het contact verder oppakken.

 

Vaststellen notulen 14 nov. 2021.

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 • Bevestiging van de bank over opzegging 2e bankpas.

Mededelingen

 • Penningmeester heeft een adreswijziging voor de stichting i.v.m. verhuizing doorgegeven.

Vergaderpunten

 • Financieel overzicht van de stichting.

 • Penningmeester heeft het financieel overzicht gecheckt, mist nog 1 bedrag maar wordt opnieuw uitgezocht.

Financieel overzicht zal 1x in het kwartaal in de vergaderingen langskomen.

 • Verzoeken vanuit Kenia voor financiën.

Opletten met hoeveelheid financiën die vrijblijvend naar Kenia blijven gaan en meer stimuleren met het beter plannen met aankomende financiële lasten.

Wel is het belangrijk dat de kinderen de kans houden om naar school te gaan.

Daar zal de komende tijd meer aandacht voor komen; hoe daar vaste financiële inkomens voor binnen gehaald kunnen worden om dat project te kunnen blijven steunen naast de maandelijkse steun die al geboden wordt.

 • Het schoolsysteem werkt als volgt: een blok van 3 maanden school en dan een blok van 1 maand vrij. Dit herhaald zich het hele jaar door.

Een blok school kost 160,- euro per student in Kenya.

Mocht een tiener geen school kunnen betalen dan wordt de student weer naar huis gestuurd.

 

Het doel is echt meer vaste sponsoren te krijgen zodat er geen studenten naar huis worden gestuurd.​

 • Jaarverslag

 • Website en social media (facebook, instagram en linkedIn)

 • Cadeautje voor onze sponsors

 • Meer op social media delen waar we specifiek het geld aan uitgeven.

 • Bij het tehuis in Kenia kijken waarin meer in de toekomst geïnvesteerd kan worden. Bijv. In koffie verbouwen.

 • Meer promoten op Opwekking en EO jongerendag.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 13 maart 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Dertiende vergadering

Nijkerk 13 Maart 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze vergadering.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord dus de vergadering wordt voortgezet.

 

Vaststellen notulen 16 januari 2022

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

En inmiddels op de website vermeld.

Ingekomen stukken

 • UBO registratie

 • Bevestiging Opzeggen 2e bankpas

 • Jaarverslag

 • Offerte Socialloog

Hulp bij betere bereikbaarheid op social media.

Kosten zijn te hoog voor het pakket dat deze organisatie heeft voorgedragen.

Het voorstel is nu te vragen naar eventueel wat tips en tricks.

 • Aanmelding opwekking

 

Mededelingen

 • Voorzitter neemt vakantie en is een periode even niet beschikbaar.

 • De secretaris geeft aan te stoppen als bestuurslid.

De penningmeester neemt het op zich om een nieuwe secretaris te werven.

Vergaderpunten

 • Jaarverslag

 • Financieel overzicht

 • We hebben op dit moment 3 projecten in het buitenland die maandelijks gesteund worden. Alle 3 krijgen ze 100 euro per maand.

Het 4e tehuis krijgt bedragen op aanvraag.

 • Investeringen

 • Er wordt meer voorraad aangelegd voor de merchandise. Zo kunnen bestellingen sneller verzonden worden.

 • De penningmeester heeft autostickers besteld met QR codes en andere gegevens voor meer reclame.

 • Opwekking en EO jongerendag.

 • Helaas is op EO-jongerendag geen plek meer.

 • Op opwekking wordt plek geregeld.

Rondvraag

De Goalball vereniging zou graag fotomateriaal en info willen hebben wanneer de t-shirts en kleding aankomen in Kenia.

Helaas loopt het verzenden moeizaam dus waarschijnlijk is de beste optie om alle kleding in de bagage mee te nemen mocht er nog een reis worden gemaakt die richting op.

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 24 April 2022 plaatsvinden.

Afsluiting

Veertiende vergadering

Nijkerk, 12 juni 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, oud-secretaris

Christiaan Hiemstra, nieuw-secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de voorzitter en er wordt persoonlijk afscheid genomen van de oud-secretaris Ayla van der Pols. Het bestuur verwelkomt Christiaan Hiemstra als de nieuwe secretaris. In onderling overleg is besloten dat Ayla van der Pols op de zijlijn indirect zal blijven mee functioneren als ‘vraag- en adviesbaken’. Dit is een vrijwillige en onofficiële rol. Ayla van der Pols legt haar taak als bestuurslid neer.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 24 april 2022

De notulen zijn gecontroleerd, goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Ingekomen stukken

 • Nieuwsbrief

Alle geïnteresseerden hebben de nieuwsbrief ontvangen. Ziet er netjes uit.

 • Financieel jaarverslag.

Alles omtrent de het jaarverslag staat nu op de C4C website.

 

Mededelingen

 • Taakomschrijving van de verantwoordelijkheden als secretaris binnen de stichting is volledig aan Christiaan Hiemstra overgedragen, incl. de administratieve map.

 • Jonathan is naar Opwekking gegaan en heeft alles geregeld voor stand om de C4C stichting te promoten. Jonathan is van vrijdag tot maandag aanwezig geweest op Opwekking. Ook Christiaan is ook een dag mee geweest om de stichting actief te promoten. Dit was alleen op de zaterdag. Al met al is er een brede doelgroep benaderd en is de naamsbekendheid van C4C vergroot. Er is contact gemaakt met andere stichtingen (zie actiepunten).

 • De extra merchandise voor Opwekking die eerder door Jonathan was ingekocht, ter promotie van de C4C stichting, kreeg veel belangstelling van de Opwekking bezoekers. Ook zijn er veel flyers en visitekaartjes uitgedeeld.

 • In het hele weekend is er voor de C4C stichting is €495,06 tijdens de Opwekkingsdagen opgehaald voor de merchandise.

 • Voor de C4C stichting is er €18,35 aan donaties in cash Opwekkingsdagen opgehaald.

 • De kosten voor de B-stand op Opwekking bedragen €1200 en worden in termijnen afbetaald.

 • Financiële zaken worden 1x per 3 maanden opnieuw bekeken.

 • Op 12 juni 2022 staat er €1050,- op de rekening van de stichting.

 • Voor het project in Uganda zal er €100,- overgeboekt worden naar David.

 • Voor de C4C stichting hebben we een vrijwilliger die extra zou willen helpen met de socials en activiteiten met de C4C stichting. Deze heeft contact met de penningmeester. Tot juli 2022 zal de content op sociale media gebruikt worden. Hierna vervalt dit. De nieuwsbrief zal wel doorlopen.

 • De webshop is door de penningmeester geüpdatet met nieuwe merchandise.

 • 4 nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief door Opwekking en C4C websitebezoek.

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 12 juni 2022

Jonathan zal de notulen van 12 juni 2022 op de C4C website uploaden.

 

 • Andere stichtingen op Opwekking:

Op Opwekking zijn nieuwe contacten gelegd met andere christelijke stichtingen. Contact zal verder opgebouwd worden. Er is contact gelegd met de stichting Willem Vink (het verhaal van Jezus in meerdere talen in stripboekvorm) en met een christelijke stichting, gevestigd in Uganda, die een focus heeft op het verantwoordelijk verbouwen van koffie. Het idee is om contact te leggen tussen de ouders van Simon, inzake het C4C-project in Kenia, die een theeplantage hebben en deze koffie-gerichte christelijke stichting. Jonathan zal deze contacten uitwerken.

 • Financiën:

  • Kosten Opwekking:

De C4C stichting zal de kosten van de stand op Opwekking in termijnen afbetallen. Jonathan zal dit overleggen en kortsluiten met Opwekking.

 • Socioloog (socials en advertenties):

Vanaf juli 2022 zullen de 2x per maand advertenties komen te vervallen (zie notulen van 24 april 2022) . Dit betekent dat alleen de nieuwsbrief (gratis) verspreid wordt door de socialloog onder de ingeschreven mensen en het maken van posts en stories op de socials. C4C blijft zelf content leveren voor de nieuwsbrief. De nieuwe kosten worden vanaf juli 2022: €223,95.

Deze kosten zijn ter afrondingen van de betaalde content op de socials op LinkedIn en Facebook.

 

 • C4C Vrijwilligers (ambassadeurs) :

  • Webshop van C4C

Rondvragen in het persoonlijke netwerk van de bestuursleden of er een vrijwilliger is die zich wilt buigen over de webshop en het beheer ervan. 

De facturatie van bestellingen blijft wel de taak van de penningmeester.

 • Socials van C4C:

Jonathan zal Debbie (uit Family Church) benaderen om de socials op vrijwillige basis te onderhouden.

 • Promotiemateriaal:

Er is volop geïnvesteerd in nieuw protmotiemateriaal. De focus ligt op hoodies, T-Shirts en petjes met C4C-opdruk.

 • Flyer C4C

Christiaan zal de info-flyer van C4C updaten en restylen om de boodschap van C4C te benadrukken. Ook zal de flyer voorzien worden met een QR-code van C4C website.

 • Contact Jumbo supermarkt Baarn:

Door Jonathan wordt er contact gelegd met de Jumbo supermarkt in Baarn om te kijken of er systematisch door supermarktbezoekers statiegeld kan worden gedonderd aan C4C als goede doel.

 • Eerder contact met stichting Waymaker:

Het kennismakinggesprek waarbij beide stichtingen elkaar misschien in de toekomst kunnen helpen is geen prioriteit meer.

 • Actief vergroten naamsbekendheid C4C:

  • Opwekkingcontacten:

Contacten met christelijke stichtingen die via Opwekking gelegd zijn, zullen komende weken worden uitgewerkt. Bij de eerst volgende vergadering op 10 juli 2022 zal hier uitgebreid op worden gereflecteerd.

 • Braderie Ermelo:

In Ermelo is in Juli op dinsdagavond een braderie. Hierop zou de stichting eventueel ook promotie kunnen maken. Dit loopt nog. Dit zal de voorzitter Martijn verder oppakken.

 • Loft Worship:

Loft Worship zal door C4C benaderd worden of er tijdens de loft avonden ook flyers en visitekaartjes van C4C getoond mogen worden ter promotie van C4C. Jonathan zal dit actiepunt uitwerken.

 • Family Church events/conferenties

Family Church zal door C4C benaderd worden of er tijdens komende events en conferenties ook flyers en visitekaartjes van C4C getoond mogen worden ter promotie van C4C. Jonathan zal dit actiepunt uitwerken.

 

Rondvraag

Er zijn geen laatste vragen meer.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 10 juli 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Vijftiende vergadering

Nijkerk, 10 juli 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 12 juni 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen

 • De eerdere notulen zijn aangepast door Jonathan op grammaticale puntjes en de financiële afhandeling met de Socialloog is ook concreter uitgewerkt.

 • De USB-stick van de oud-secretaris is ingeleverd en een nieuwe USB-stick, voor de C4C stichting, zal worden gebruikt.

 • De financiële afhandeling met Opwekking, voor de B-stand, is door Jonathan afgerond.

 • Het huidige format van de C4C-notulen wordt behouden en zal ook door Christiaan als standaard worden aangehouden.

 • Foto's maken ter introductie, voor op de C4C website, van Christiaan worden geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Foto's maken ter update, voor op de C4C website, van Martijn en Jonathan worden ook geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Er wordt nog een afspraak met de Socialloog gemaakt voor short-video's ter promotie van de C4C stichting.

 • De eerste opzet van de C4C flyer is afgerond.

 • De betaalde advertenties op de C4C socials door de Socialloog zijn gestopt.

 • De socialloog zal voor de C4C stichting de nieuwsbrief gratis blijven schrijven en verspreiden.

 • Er zijn geen verdere relaties met andere stichtingen op de Opwekkingsdagen gerealiseerd. Van beide kanten is er geen klik.

 • De populariteit en de afzet van de merch op de C4C webshop valt tegen.

 • Er zal een beleidsplan worden opgesteld om het idee van de thee -en koffie samenwerking in Kenia concreter te gaan maken.

 • Contact met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt.

 • De samenwerking met de Jumbo uit Baarn inzake statiegeld doneerdoel is niet van de grond gekomen.

 • Debbie, vrijwilliger voor de C4C socials, is door Jonathan benaderd en is inmiddels begonnen als C4C vrijwilliger.

 • Family Church zal benaderd worden om te kijken of er ook bij de conferenties en evenementen flyers van C4C kunnen worden getoond. Ook zal er nagevraagd worden of C4C merch daar kan worden verkocht.

 • Jonathan heeft dinsdagochtend 12 juli 2022 een afspraak met Johan Kok (voorganger Family Church) om te kijken wat er mogelijk is binnen Family Church voor de C4C stichting.

 • C4C kan haar promotiemateriaal (flyers) verspreiden bij de Loft worship avonden ter vergroting voor de naamsbekendheid. C4C merch wordt niet verkocht op de Loft avonden.

 • De C4C stichting zal niet aanwezig zijn op de braderie in Ermelo in de eerste week van juli 2022 (vanwege financiële redenen). Er zal contact worden opgenomen met de organisatoren van de braderie.

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden, om te komen op de vergaderingen, zullen worden uitgekeerd als de financiën van de C4C stichting zijn verbeterd.

 

Vergaderpunten/actiepunten

 • Notulen van 10 juli 2022

Jonathan zal de notulen van 10 juli 2022 controleren en op de C4C website uploaden.

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia

Jonathan zal contact opnemen met de ouders van Simon, om te kijken wat er kan worden gerealiseerd omtrent de samenwerking tussen de theeplantage van Simon's ouders en de op de koffie-gerichte christelijke stichting waar C4C contact mee had op de Opwekkingsdagen. Vervolgens zal er worden gekeken naar een beleidsplan.

 • Contact met Willem Vink

Jonathan zal contact openen met Willem Vink, om te kijken of het mogelijk is om de stripboeken van Vink ook te verkrijgen in het Swahili. Deze stripboeken dragen bij aan een eenvoudige vorm van evangelisatie en is daardoor interessant voor de kindertehuizen in Kenia en Uganda.

 • Verdere samenwerking met de Sociolloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. De penningmeester zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • Er zal door Jonathan nog een afspraak worden gemaakt met de Socialloog, om de short-video's te realiseren ter promotie van de C4C stichting.

 • C4C vrijwilliger voor de C4C socials:

Jonathan zal het contact onderhouden met Debbie om te kijken hoe het functioneren van Debbie, als vrijwilliger, in de komende tijd verloopt.

 • Afronding flyer C4C

Christiaan zal de opzet van de C4C flyer afronden voor de volgende vergadering op 11 september 2022 plaats vindt.

 • Actief vergroten naamsbekendheid C4C:

  • Braderie Ermelo

Martijn zal contact opnemen met de organisatoren van de braderie in Ermelo om de C4C stichting af te melden. Volgend jaar in 2023 wordt er opnieuw gekeken of de C4C stichting aanwezig zal zijn op de braderie.

 • Family Church activiteiten

  • Jonathan zal contact opnemen met het kernteam van Family Church om te kijken of er ook op aankomende evenementen en conferenties ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C stichting.

  • Jonathan zal contact opnemen met Johan Kok (voorganger Family Church).

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evenement op 14/15 oktober 2022, met spreker Paul Hopkins, om de naamsbekendheid te vergroten. 

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evangelisatie avond op 8 oktober 2022, dat mede georganiseerdere wordt door Martijn, om de naamsbekendheid te vergroten.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 11 september 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Zestiende vergadering

Nijkerk, 25 september 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 10 juli 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen

 • De notulen van 10 juli zijn aangepast en zullen worden geupload op de C4C website.

 • De C4C-stichting gaat verhuizen van Baarn naar Nijkerk.

  • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met Stef, van de Huiskamer in Nijkerk, om flyers neer te leggen ter promotie van de C4C-stichting.

  • De nieuwe C4C flyer is goedgekeurd. Zodra er budget is worden de nieuwe flyers gedrukt.

 • De focus van het aankomende seizoen 2022-2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers waar de C4C-stichting mee samenwerkt, is actief begonnen met sponsorwerving. Hierdoor is er nu een vaste sponsor (de heer Snijders) die per week €25,- investeert in het kindertehuis van David.

 • Om polshoogte te houden over de projecten in Kenia en Uganda ontvangt Jonathan regelmatig bonnetjes en foto's van de projecten.

 • Het 'Dining-Room' project bij David gaat heel goed. De 'Dining-Room' is een project, waardoor er overdekt kan worden gegeten in plaats van buiten.

  • De 'Dining-Room' kan ook gebruikt worden als kerkruimte.

  • David is bezig met een taxi-project om te sparen voor een taxi, om zelfstandig een inkomen te generen.

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia (ouders van Simon) wordt een lange termijn plan voor 2023. Dit wordt meegenomen in de 2023 agenda van de C4C-projecten.

  • Naast het beleidsplan zal er in 2023 ook een specifiek financieel plan gezamenlijk door de bestuursleden worden opgesteld. Dit om het project te concretiseren.

  • Het specifieke financieel plan zal dan ook worden besproken worden Fortuna koffie (eventuele sponsor).

 • Momenteel zijn er 6 vaste  C4C-stichting sponsoren.

 • Mevrouw van Soeren heeft aangegeven om maandelijks de C4C-stichting sponsoren.

 • De status van de financiën van de stichting is weer gezond (balans komt uit op €100 per 11 september 2022).

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden tot september 2022, om te komen op de vergaderingen, zijn inmiddels uitgekeerd.

 • Het bestuurd heeft unaniem besloten om de samenwerking met de Socialloog, voor short-video's, stop te zetten. Omdat de financiële verhouding van de C4C-stichting staat op 90/10. De nadruk op commercie is nu te hoog en wordt dus verlaagd. Er mag meer focus op de projecten in voedsel, kleding en overige primaire levensbehoefte.

  • De short-video's ter promotie van de C4C stichting door de Socialloog worden verrekend (€223 verrekend in de balans).

 • In het contact met Debbie is gebleken dat zij niet als C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials aan de slag gaat. Er worden verdere stappen ondernomen om te kijken naar andere vrijwilligers.

 • Er wordt geen gebruikt gemaakt om een artikel te publiceren in het Opwekkingsmagazine. Dit omdat de kosten, voor deze promotie van de naamsbekendheid van de C4C-stichting, te groot zijn.

 • Tijdens de evangelisatie avond van Martijn is er geen reclame gemaakt voor de C4C-stichting, omdat Christiaan en Jonathan niet aanwezig konden zijn.

 • Er is door Martijn contact opgenomen met de organisatoren van de Ermelo braderie om te vragen of de C4C-stichting volgend jaar aanwezig kan zijn op de braderie. Hierover volgt nog meer informatie.

 • Er wordt contact opgenomen met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt vanuit de C4C-stichting.

 • Er wordt contact opgenomen met Peter Kok om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het exporteren van middelen voor de primaire levensbehoefte naar Kenia en Uganda te vergemakkelijken.

 • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop.

Vergaderpunten/actiepunten

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 • Verdere samenwerking met de Socialloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C-stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. Jonathan zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • De samenwerking voor de shortvideo's wordt opgezegd per mail. Bestuursleden worden meegenomen in de cc van de mail.

 • C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials

  • De bestuursleden zullen rondvragen of er tieners zijn in Family Church zijn die misschien C4C-vrijwilliger willen worden. Misschien om dit combineren met een maatschappelijke stage, vanuit de middelbare school.

 • Contact met FC conferentieteam

  • Jonathan zal contact opnemen met het FC conferentieteam om te kijken of er ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C-stichting tijdens de geplande conferenties. Dit is een lange termijn plan voor 2022-2023.

 • Contact met Fortune coffee

  • Jonathan zal contact opnemen met de directeur van Fortuna koffie om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking/sponsoring tussen Fortuna koffie en de C4C-stichting. Dit is een lange termijn project wat uitgesmeerd wordt over 2023.

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation.

 • Contact met Stef (de Huiskamer in Nijkerk)

  • Martijn zal contact opnemen met Stef, die de Nijkerkse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leidt, en kijken of er flyers mogen worden neergelegd ter promotie van de C4C-stichting in Nijkerk.

 • Contact leggen met Peter Kok: het vergemakkelijken van de export van middelen voor de primaire levensbehoefte in de Kenia en Uganda projecten

  • Christiaan zal contact opnemen met Peter Kok om te kijken of hij ondernemers kent, die open staan voor een eventuele samenwerking met  de C4C-stichting.

 • Opstellen van een projectplan: het stimuleren van de Zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten

  • De bestuursleden zullen in de aankomende tijd nadenken over het opstellen van een projectplan in hoe de lokale initiatiefnemers kunnen worden gestimuleerd om meer zelfvoorzienend te worden.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 6 november 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Zeventiende vergadering

Nijkerk, 13 november 2022

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 11 september 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 11 september 2022 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • De rol van Christians in de naam van de C4C-stichting prominenter naar voren laten komen, door meer de focus leggen op het sturen naar geestelijke volwassenheid van de lokale initiatiefnemers  in Uganda en Kenia. Plan meenemen in 2023.

 • De samenwerking met de Socialloog is per mail opgezegd.

  • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 • Vanaf december 2022 plannen voor de nieuwe C4C flyer (via Drukwerkdeal).

 • De zoektocht naar een C4C-vrijwilliger voor het beheren van de Socials zal meegenomen worden in 2023.

 • Opstellen van een projectplan: 'het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten' zal worden meegenomen naar 2023 (langetermijnplan).

 • Geen mogelijkheid voor een samenwerking met Peter Kok voor de export van primaire levensbehoefte naar Uganda of Kenia.

 • Nog geen contact gelegd met Willem Vink. Wordt in 2023 opgepakt.

 • Het contact door Martijn met Stef, die de Nijkerse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leid, heeft niet geleid tot een samenwerking. Het is ook niet mogelijk om C4C-flyers neer te leggen in de Huiskamer.

 

 • Het contact met Fortune Coffee, door Jonthan, is gelegd. Er zal een verder plan opgesteld worden door Jonathan wat voorgelegd kan worden aan Fortune Coffee.

 • Er is contact gelegd met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop. De wens is om dit te combineren met een sportactiviteit. Verder contact volgt nog in 2023.

 • Het postadres van de C4C-stichting zal per december 2022 verplaatsen de van Oldenbarneveltstraat 28 te Nijkerk.

 • De focus van het aankomende seizoen 2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers in Uganda waar de C4C-stichting mee samenwerkt, gaat een stuk land kopen om meer zelfvoorzienend te worden.

  • Samenwerkingsplan en het contact wordt opgesteld door Jonathan.

 • De wens van Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om een extern project (buiten de C4C-stichting om) te gaan sponsoren is door het bestuur besproken. Jonathan zal contact opnemen met de externe partij. 

 • Het Jaarverslag 2022 wordt in 2022 afgerond.

 • Financieel verslag 2022 wordt op 15 januari 2023 afgrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening.

 

 • Contact externe partij

  • Jonathan zal contact opnemen met Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om te checken om welke externe partij het gaat en welke mogelijkheden er zijn.

 

 • Nieuwe flyer C4C-stichting

  • Status budget voor drukken van nieuwe flyer.

 

 • Einde van de samenwerking met de Socialloog:

  • Jonathan zal Martijn en Christiaan nog een bevestigingsmail sturen van de opzegging in de samenwerking met de Socialloog.

   • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Martijn zal op de leidersdag van FC contact opnemen met Dirk-Jan (teamleider FC conferentieteam) om te kijken wat er mogelijk is.

Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Fortune Coffee

  • Na aanleiding van het contact dat Jonathan had met Fortune Coffee, zal er een plan opgesteld worden, dat wordt voorgelegd aan Fortune Coffee. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 

 

 

 

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal verder contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Jaarverslag en Financieel verslag 2022

  • Martijn stelt concept jaarverslag 2022 op. Jonathan stelt het Financieel jaarverslag 2022 op en zal uiterlijk15 januari 2023 worden afgerond. Beide verslagen worden gecontroleerd door alle bestuursleden.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 15 januari 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

bottom of page