top of page

Notulen 2023

Achttiende vergadering

Nijkerk, 15 januari 2023

Notulen Stichting

Christians 4 Children

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 13 november 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen

 • De notulen van 13 november 2022 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • In april 2023 komen David en Peter, betreft het project Kenia, naar Nederland om beide heren te ontmoeten.

 • In december 2023 is  David in Kenia bezig geweest met kinder-evangelisatie.

 • De overheid in Kenia heeft besloten dat het schoolgeld voor kinderen, door de ouders zelf bekostigd moet gaan worden. Hierdoor stijgen de kosten van schoolgeld. Er zal gekeken worden hoe de stichting hier op kan anticiperen ter ondersteuning van David en Caren.

 • Het is de wens van de penningmeester om te kijken hoe de bouw van de school in Kenia versneld kan worden, i.v.m. het besluit van de Keniaanse overheid betreft schoolgeld.

 • Samenwerking met externe een partij, naar aanleiding van vraag  Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, wordt niet verder opgepakt.

 • Jonathan heeft een balletje opgegooid bij Fortune coffee voor het thee project. Verder contact wordt opgenomen in maart 2023.

 • Vanaf december 2022 plannen voor de nieuwe C4C flyer (via Drukwerkdeal).

 • Opstellen van een projectplan: 'het stimuleren van de Zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten' zal worden meegenomen naar 2023 (lange termijn plan).  → ook communiceren naar David (Kenia)

 • Er is contact gelegd met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop. De wens is om dit te combineren met een sportactiviteit. Uit contact blijft dat er geen mogelijkheid tot samenwerking is: geen sponsoring in het buitenland.

 • De zoektocht naar een C4C-vrijwilliger voor het beheren van de Socials zal meegenomen worden in 2023.

 • Contact met FC conferentieteam is gelegd door Martijn, hij komt hier nog op terug.

 • Het Jaarverslag 2022 wordt in 2022 afgerond en komt op de website.

 • Financieel verslag 2022 wordt op 16 januari afgerond en komt op de website.

 • Christiaan neemt nog verder contact op met Willem Vink.

 • Christiaan heeft aangegeven wat meer meegenomen te willen worden in de huidige projecten van de stichting.

 • Per 15 januari 2023 staat er 2.000€ op de rekening van de stichting.

 • Per 15 januari zal er ook geld besteed worden aan de 1e levensbehoefte voor de projecten in Kenia en Uganda.

 • De stichting wil met het oog op Zelfvoorzienendheid een stuk land kopen in Kenia of Uganda en schenken aan deze projecten.

 • Met het oog op de aankomende belastingaangifte zal er gekeken worden naar de afstandsverklaring voor alle bestuursleden.

 • Johan Kok benaderen om te kijken of hij C4C-flyers wil verspreiden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

 • Nieuwe C4C-flyers worden gedrukt en direct verspreid.

 • Marieke de Klerk benaderen voor de rol van C4C-vrijwilliger voor het beheren van de C4C-socials.

 • Christiaan wil zich buigen over de SEA/SEO van de stichting op Google

 

Vergaderpunten/actiepunten

 • Notulen van 13 november 2022

  • Jonathan zal de notulen van 13 november 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening.

 • Nieuwe flyer C4C-stichting

  • Afdrukken van de nieuwe flyer via Drukwerkdeal.

 • Contact met FC conferentieteam

  • Martijn heeft contact opgenomen met  Dirk-Jan (teamleider FC conferentieteam) om te kijken wat er mogelijk is.

Dit is een lange termijnplan voor 2022-2023. Martijn komt hier nog op terug,

 • Contact met Fortune Coffee

  • Na aanleiding van het contact dat Jonathan had met Fortune Coffee, zal er een plan opgesteld worden, dat wordt voorgelegd aan Fortune Coffee. Dit is een lange termijnplan voor 2022-2023.

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Oegandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 • Christiaan meenemen in projecten van de C4C-stichting

  • Jonathan zal Christiaan meenemen in de lopende projecten van de C4C-stichting in Kenia en Uganda.

 • Afstandsverklaring regelen voor de bestuursleden

  • Regelen van een afstandsverklaring voor de bestuursleden met het oog op de aankomende belastingaangifte.

 • Contact met Johan Kok

  • Johan Kok benaderen om te kijken of C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

 • Contact met Marieke de Klerk

  • Marieke de Klerk benaderen om te kijken of zij C4C-vrijwilliger wil zijn voor het beheren van de C4C-socials.

 • Verbeteren van de SEA/SEO C4C-website

  • Jonathan zal Christiaan infomeren over wat de behoefte is en hoe de website verbeterd kan worden om hogerop te komen in Google.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 26 februari 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Negentiende vergadering

Nijkerk, 26 februari 2023

Notulen Stichting

Christians For Children

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 15 januari 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen

 • De notulen van 15 januari 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website

 • Er wordt contact opgenomen door DrukWerkdeal voor het aanpassen van de C4C-flyers

 • Christiaan heeft contact opgenomen met Willem Vink. Er is nog geen reactie ontvangen. Christiaan zal opnieuw contact opnemen met Willem Vink.

 • Johan Kok wordt benaderd om te kijken of hij C4C-flyers wil verspreiden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk

 • UBO-registratie formulier bij Rabobank moet nog voor Christiaan worden geregeld.

 • Christiaan is door Jonathan meegenomen in de C4C-projecten, zodat hij weet wat er speelt en waar zij mee bezig zijn

 • Vanaf mei 2023 gaat Jonathan met de eigenaar van Fortune Koffie in gesprek, om te kijken wat er mogelijk is in een samenwerking tussen Fortune koffie en de C4C-stichting

 • Het contact met FC conferentie team is gelegd door Martijn,  dit wordt nog verder opgepakt

 • Bestuursleden zullen de documentaire - Back To Eden-  bekijken ter inspiratie voor het kopen van een stuk land in Kenia

 • Er wordt een beleidsplan opgesteld vanuit de C4C-stichting ter voorbereiding op het kopen van een stuk land in Kenia

 • Jonathan zal de afstandsverklaring mailen aan Christiaan en Martijn

 • Marieke de Klerk heeft aangegeven niet open te staan als vrijwilliger voor beheren van de C4C-socials

 • Jonathan heeft Johan Kok nog niet gesproken over de verspreiding van C4C-flyers onder kerkleiders/voorgangers in Nijkerk

 • De C4C-website is goed geoptimaliseerd

 • Het financieel jaarverslag 2022 is naar Martijn verstuurd om uit te printen voor in de C4C-administratie

 • C4C-stichting zal niet op Opwekking 2023 staan in verband met te hoge kosten

 • Er zal gekeken worden op welke dagen de bestuursleden op het Empowered evenement van de C4C-stichting als ambassadeur kunnen staan

 • De C4C-flyer zal aangepast worden. Er zal contact gelegd worden met DrukWerkDeal

 • Bestuursleden denken na over  hoe de C4C-stichting verder kan groeien

 •  Er zal minder aandacht zijn op het bedelen van geld en meer op het meenemen van mensen in het verhaal van onze projecten

 • Wij vinden dat mensen vanuit hun hart en enthousiasme iets mogen geven voor de C4C- Stichting

 

Vergaderpunten/actiepunten

 • Notulen van 15 januari 2023

  • Jonathan zal de notulen van 15 januari 2023 controleren en op de C4C-website uploaden.

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening

 • Aanpassen flyer C4C-stichting

  • Aanpassen van de nieuwe flyer: de tekst valt aan de zijkant weg waardoor er contact wordt opgenomen met  DrukWerkDeal

 • Contact met FC conferentie team

  • Martijn heeft contact opgenomen met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team) om te kijken wat er mogelijk is.

                                 Dit is een langetermijnplanning voor 2023. Martijn komt hier nog op terug.

 • Contact met Tom de Wal

  • Contact opnemen met Tom de Wal om te kijken wat er mogelijk is om de C4C-stichting uit te breiden in de toekomst.

 • Contact met Willem Vink

  • Er zal  contact worden opgenomen met Willem Vink door Martijn

 • Contact met Johan Kok

 Johan Kok wordt benaderd om te kijken of de  C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk

 • Empowered Evenement

We gaan kijken op welke dagen  we als bestuursleden kunnen staan op het  Empowered evenement als ambassadeur C4C-stichting.

 • Afhandelen jaarverslag 2022

Doorsturen van financieel jaarverslag 2022 naar Martijn om uit te printen voor in de C4C-administratie

 • Uploaden op de C4C-website

Notulen + jaarverslag 2022 worden op de C4C-website geüpload

 • Strategisch nadenken over de toekomst van de C4C-stichting

Nadenken over welke stappen er gezet kunnen worden om de C4C-stichting te kunnen laten groeien

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 16 april 2023 plaatsvinden

 

Afsluiting

Twintigste vergadering

Nijkerk, 16 april 2023

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 26 februari 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

Mededelingen

●    De notulen van 26 februari 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

●    De notulen zullen uitgeprint worden, zodat deze gearchiveerd worden in C4C-map.

●    Martijn heeft aangegeven nog één vergadering bij te kunnen wonen, vanwege zijn vakantie. De hele maand juni is hij afwezig.

●    Christiaan gaat de eerste twee weken van juni op vakantie. Hij is dan afwezig.

●    Jonathan gaat eind september drie weken naar Kenia en Uganda om te kijken en polshoogte nemen van de lopende projecten.

●    De vernieuwing van de C4C-flyers, via drukwerkdeal, is nog in volle gang.

●    De C4C-stichting zal niet aanwezig zijn op het Empowered Evenement.

 

Vergaderpunten/actiepunten

●   Notulen van 26 februari 2023

●   Jonathan zal de notulen van 26 februari 2023 controleren en op de C4C-website uploaden.

●   Rabobank bevestiging bestuursleden

●   Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te geven als UBO geregistreerde op de bestuurdersrekening.

●   Status van het aanpassen flyer C4C-stichting

●   Status van het contact met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team)

●   Martijn zal op 8 mei verder praten met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team) om te kijken wat er mogelijk is in het promoten van de C4C-stichting tijdens Family Church conferenties.

●   Status van het contact met Tom de Wal

●   Contact opnemen met Tom de Wal om te kijken wat er mogelijk is om de visie van stichting C4C uit te breiden en promoten.
●   Status van het contact met Willem Vink
●   Er zal contact worden opgenomen met Willem Vink door Martijn.
●   Status van het contact met Johan Kok

●   Johan Kok wordt benaderd om te kijken of de C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

●   Het maken van een plan van aanpak, betreffende de strategie in de toekomst van de C4C-stichting.

●   Het bestuur zal nadenken over welke stappen er gezet kunnen worden om de C4C-stichting te kunnen laten groeien.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 16 juli 2023 plaatsvinden

 

Afsluiting

Eenentwintigste vergadering 

Nijkerk, 16 juli 2023

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 16 april 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen

 • De notulen van 16 april 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • De notulen zullen uitgeprint worden, zodat deze gearchiveerd worden in C4C-map.

 • De notulen en de actiepunten zullen apart worden opgesteld en gestuurd worden naar de bestuursleden.

 • De basisschool in Kenia, van David, is gebouwd en zal vanaf september 2023 in gebruik worden genomen.

 • Jonathan zal de opening van de basisschool in Kenia, van David, in september doen.

 • De C4C-website is door Jonathan vernieuwd. Ook zijn de prijzen van de merchandise verhoogd.

 • Martijn heeft aangegeven te gaan stoppen als voorzitter bij de stichting. Dit zal besproken worden bij de volgende vergadering op 18 augustus 2023.

 • Martijn en Christiaan hebben aangegeven het niet eens te zijn met het huidige  C4C-visiedocument, dat door Jonathan is opgesteld. In overleg wordt het visiedocument aangepast.

 • Er zal in de toekomst meer overlegd worden tussen de bestuursleden.

 • De C4C-financiën staan op: €1334,18 op de rekening en €150,21 in contant.

 • Er zal later geïnvesteerd worden in de kledingzaak van Kaunye David.

 • Schoolgeld voor de middelbare scholieren, van €400, voor David in Kenia wordt overgemaakt.

 • Simon, uit Kenia, beschikt over een taxi. Dit verstevigt het eigen inkomen van Simon.

 • Eigen gereden kilometers wordt door Christiaan en Martijn zelf ingediend bij Jonathan.

 • C4C-flyers worden gepresenteerd op het John Crowder evenement.

 • Martijn heeft een aanvraag gedaan voor 50 Engelstalige stripboeken bij Willem Vink.

 • Jonathan neemt de Engelstalige stripboeken mee naar Kenia in september.

 • In contact komen met Foundations For Farming Nederland, om te kijken wat er mogelijk is in een samenwerking.

 • Strategisch plan: mond op mond reclame en meer content leveren. Denk aan het financiële platform via de website en Sociale Media.  Een nieuw visiedocument.

 • De maandelijkse donaties: voor Wanyama maandelijks €150, voor Simon maandelijks €410€, voor David maandelijks tussen de €100 en €200. Dit is wel alleen als er een hulpvraag is van David.

 • Vanuit de C4C-stichting wordt er gekeken hoe er verder wordt samengewerkt met David in financiële donaties.

 • Martijn heeft contact opgenomen met de stichting Rotsvast, die zijn focus heeft op Kenia om te kijken of er een mogelijkheid is in  samenwerking. Martijn heeft gevraagd om toestemming en Jonathan en Christiaan gaan akkoord.

 • Jonathan heeft rondgekeken naar polo’s voor de C4C-stichting. Alle bestuursleden hebben besloten dat het te duur is om polo’s aan te schaffen.

 

Vergaderpunten/actiepunten

Zie document vergaderpunten/actiepunten

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op vrijdagmiddag 18 augustus 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

bottom of page