top of page

Jaarverslag

2022

Op deze pagina vind u het jaarverslag en het financieel overzicht van het jaar 2022

Verslag

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag zullen wij als Stichting Christians For Children aangeven met welke onderwerpen wij bezig geweest zijn in het afgelopen jaar. Als bestuur van de stichting hebben wij verschillende keren vergaderd in de Medialoods te Nijkerk. De verslagen hiervan zijn door de penningmeester op de website van de stichting geplaatst. Deze zijn ook door anderen te lezen, zodat er goed weergegeven wordt waar de stichting zich mee bezig heeft gehouden gedurende het afgelopen jaar 2022.

 

Bestuursverandering:

Er heeft een wisseling plaatsgevonden wat betreft de secretaris. De vorige secretaris kon haar werkzaamheden vanwege privé omstandigheden niet langer combineren en heeft, daarom aangegeven te stoppen als bestuurslid binnen de stichting. Tijdens een van onze vergaderingen hebben wij, als bestuur, onze dank uitgesproken naar de oude secretaris. De penningmeester en voorzitter hebben vervolgens gezocht naar een andere secretaris. Deze is inmiddels gevonden en heeft zijn draai binnen de stichting gevonden.

 

Promotie:

Verder zijn wij ook bezig geweest op het gebied van sociale media. De stichting staat nu ook op LinkedIn. Verder is de penningmeester in contact gekomen met een sociale media bedrijf. Deze persoon heeft samen met het bestuur gekeken hoe de stichting beter kon worden gepromoot. De focus lag op: het helpen om beter zichtbaar te zijn te de sociale platformen Instagram en Facebook. Ook heeft deze persoon, kosteloos voor stichting, de nieuwsbrief verstuurd naar de abonnees van de C4C-website. Vanwege het kostenplaatje en waarvoor wij staan als stichting hebben wij op 2 oktober van 2022 besloten om de samenwerking met deze persoon te beëindigen.

 

Tijdens het Pinksterweekend 2022 te Biddinghuizen, hebben wij tijdens de Opwekkingconferentie met een stand gestaan namens de stichting om deze verder te promoten en relaties te bouwen met mensen en christelijke organisaties. Wij kijken terug op een mooi en gezegend weekend, waarin wij ook merchandise hebben verkocht en goede gesprekken hebben gehad met verschillende christelijke organisaties. Wij zijn als stichting ook in contact gekomen met Willem Vink. Hij is gefocust op het uitgeven van stripboek verhalen op het gebied van evangelisatie. Hier zijn als bestuur nog bezig, om te kijken naar een eventuele samenwerking met Willen Vink. Wij hebben ook verschillende keren tijdens onze vergaderingen gesproken over onze financiën. Wij hebben van verschillende mensen en Family Church en het afgelopen jaar giften ontvangen waardoor wij als stichting onze weeskinderen konden voorzien van voeding, kleding, schoolmateriaal en schoolgeld. Wij zijn erg dankbaar dat wij zo gezegend zijn hiermee als bestuur.  De stichting heeft de heeft de financiën goed op orde.

Het financieel jaarverslag zal door de penningmeester afgerond worden en op de website gepubliceerd worden.

 

Vrijwilligers:

Wij hebben ook gekeken binnen de Family Church en onder onze vrienden en kennissen om iemand te vinden, die ons als stichting kan ondersteunen op het gebied van sociale media. Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt. In 2023 zal de stichting hier zich ook verder op richten.

 

Project Kenia:

Sinds 2022 zijn ondersteund de stichting maandelijks structureel 3 projecten te en sporadisch een extra project. Ee tweetal projecten, hiervan zijn gevestigd in Kenia. Het weeshuis ‘Love, Hope and blessings children’s home ’van David Mwita en Caren Boke en het weeshuis ‘God’s first orphanage’ van Simon Anyula zijn projecten waar de stichting zich mee bezig houdt.

Bij het weeshuis van David Mwita en Caren Boke (Love, hope and blessings children’s home) hebben wij door zeer gulle donaties een eetzaal weten te realiseren. Dit creëert ook een extra onderdak waar naast het veilig kunnen eten er ook extra slaapplekken gecreëerd zijn voor de weeskinderen van dit weeshuis. Ook vinden wij het geweldig, dat wij hen maandelijks kunnen voorzien in de voedselvoorziening voor het weeshuis ‘God’s first orphanage’. Voor dit weeshuis liggen ook plannen op tafel, om de theeplantage uit te breiden in 2023. Dit om hierdoor het weeshuis zelfstandiger te maken wat betreft financiële onafhankelijkheid.

 

Project Oeganda:

Ook in Oeganda zijn wij als stichting actief bezig geweest. Er is actief gewerkt aan het project van Wanyama Mukisa Emmanuel. Er is inmiddels een huis gebouwd voor weduwe die lijden aan het HIV virus.  Ook voor dit project staan er toekomstplannen op de planning. Het uiteindelijke doel van dit project is om een volledige  kliniek te bouwen, zodat er niet alleen een woonplek is, maar dat er ook een stuk zorg gerealiseerd kan worden. Als 2e project, van David Kaunye, hebben wij een aantal keer per jaar voorzien in voedsel en medicatie voor de weeskinderen. Dit omdat David zijn eigen bedrijf verloren is door de corona crisis. Maar hij doet er alles aan om te werken en de kinderen te kunnen voeden. Wij als stichting ondersteunen hem hierin wanneer er hulp vraag is, zodat er voorzien kan worden in de  1e levensbehoeften.  

 

De toekomst

Ook zijn wij als bestuur aan het kijken,  hoe wij onze stichting nog verder kunnen uitbreiden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de weeskinderen in Kenia en Oeganda te blijven voorzien van de eerste levensbehoeften: voedsel, onderdak en medicatie. Dit willen wij ook in 2023, als bestuur van de stichting Christian For Children, blijven doen  onder de leiding van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en Heilige Geest. Wij zijn dankbaar dat wij zoveel thema's mochten behandelen het afgelopen jaar, veel relaties zijn aangegaan en ook bestaande relaties hebben verstevigd, waarvoor wij ook dankbaar zijn dat wij nieuwe sponsoren hebben mogen verwelkomen.

Financieel

                    start bedrag    kosten           inkomsten

Januari         € 3.298,77      € 3.945,67        € 3.628,17

februari        €  2.981,27     €    894,88        € 1.269,00

maart            € 3.355,39      € 1.738,51        € 1.052,00

april              € 2.668,88      € 1.485,91        €    886,98

mei               € 2.069,95      € 2.834,66        € 2.009,00

juni               € 1.244,29      € 2.142,47        € 1.514,21

juli                €   616,03       € 2.470,17        € 2.055,00

augustus     €  200,86         € 5.648,33        € 5.935,00

september  €  487,53         € 1.936,15        € 1.650,00

oktober       €  201,38         € 1.532,75        € 1.539,00

november   €   207,63        € 1.164,85        € 1.435,00

december   €   477,78        € 1.649,85        € 3.787,00

 

Totaal                                  € 27.444,20      € 26.760,36

Eindsaldo bank                  € 2.614,93

bottom of page