top of page

Notulen

Eenentwintigste vergadering 

Nijkerk, 16 juli 2023

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 16 april 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 16 april 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • De notulen zullen uitgeprint worden, zodat deze gearchiveerd worden in C4C-map.

 • De notulen en de actiepunten zullen apart worden opgesteld en gestuurd worden naar de bestuursleden.

 • De basisschool in Kenia, van David, is gebouwd en zal vanaf september 2023 in gebruik worden genomen.

 • Jonathan zal de opening van de basisschool in Kenia, van David, in september doen.

 • De C4C-website is door Jonathan vernieuwd. Ook zijn de prijzen van de merchandise verhoogd.

 • Martijn heeft aangegeven te gaan stoppen als voorzitter bij de stichting. Dit zal besproken worden bij de volgende vergadering op 18 augustus 2023.

 • Martijn en Christiaan hebben aangegeven het niet eens te zijn met het huidige  C4C-visiedocument, dat door Jonathan is opgesteld. In overleg wordt het visiedocument aangepast.

 • Er zal in de toekomst meer overlegd worden tussen de bestuursleden.

 • De C4C-financiën staan op: €1334,18 op de rekening en €150,21 in contant.

 • Er zal later geïnvesteerd worden in de kledingzaak van Kaunye David.

 • Schoolgeld voor de middelbare scholieren, van €400, voor David in Kenia wordt overgemaakt.

 • Simon, uit Kenia, beschikt over een taxi. Dit verstevigt het eigen inkomen van Simon.

 • Eigen gereden kilometers wordt door Christiaan en Martijn zelf ingediend bij Jonathan.

 • C4C-flyers worden gepresenteerd op het John Crowder evenement.

 • Martijn heeft een aanvraag gedaan voor 50 Engelstalige stripboeken bij Willem Vink.

 • Jonathan neemt de Engelstalige stripboeken mee naar Kenia in september.

 • In contact komen met Foundations For Farming Nederland, om te kijken wat er mogelijk is in een samenwerking.

 • Strategisch plan: mond op mond reclame en meer content leveren. Denk aan het financiële platform via de website en Sociale Media.  Een nieuw visiedocument.

 • De maandelijkse donaties: voor Wanyama maandelijks €150, voor Simon maandelijks €410€, voor David maandelijks tussen de €100 en €200. Dit is wel alleen als er een hulpvraag is van David.

 • Vanuit de C4C-stichting wordt er gekeken hoe er verder wordt samengewerkt met David in financiële donaties.

 • Martijn heeft contact opgenomen met de stichting Rotsvast, die zijn focus heeft op Kenia om te kijken of er een mogelijkheid is in  samenwerking. Martijn heeft gevraagd om toestemming en Jonathan en Christiaan gaan akkoord.

 • Jonathan heeft rondgekeken naar polo’s voor de C4C-stichting. Alle bestuursleden hebben besloten dat het te duur is om polo’s aan te schaffen.

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

Zie document vergaderpunten/actiepunten

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op vrijdagmiddag 18 augustus 2023 plaatsvinden.

 

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter

Twintigste vergadering

Nijkerk, 16 april 2023

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 26 februari 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

●    De notulen van 26 februari 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

●    De notulen zullen uitgeprint worden, zodat deze gearchiveerd worden in C4C-map.

●    Martijn heeft aangegeven nog één vergadering bij te kunnen wonen, vanwege zijn vakantie. De hele maand juni is hij afwezig.

●    Christiaan gaat de eerste twee weken van juni op vakantie. Hij is dan afwezig.

●    Jonathan gaat eind september drie weken naar Kenia en Uganda om te kijken en polshoogte nemen van de lopende projecten.

●    De vernieuwing van de C4C-flyers, via drukwerkdeal, is nog in volle gang.

●    De C4C-stichting zal niet aanwezig zijn op het Empowered Evenement.

 

Vergaderpunten/actiepunten.

l  Notulen van 26 februari 2023

l  Jonathan zal de notulen van 26 februari 2023 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

l  Rabobank bevestiging bestuursleden

l  Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te geven als UBO geregistreerde op de bestuurdersrekening.

 

l  Status van het aanpassen flyer C4C-stichting

 

l  Status van het contact met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team)

l  Martijn zal op 8 mei verder praten met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team) om te kijken wat er mogelijk is in het promoten van de C4C-stichting tijdens Family Church conferenties.

 

l  Status van het contact met Tom de Wal

l  Contact opnemen met Tom de Wal om te kijken wat er mogelijk is om de visie van stichting C4C uit te breiden en promoten.

l  Status van het contact met Willem Vink

l  Er zal contact worden opgenomen met Willem Vink door Martijn.

 

l  Status van het contact met Johan Kok

l  Johan Kok wordt benaderd om te kijken of de C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

 

l  Het maken van een plan van aanpak, betreffende de strategie in de toekomst van de C4C-stichting.

l  Het bestuur zal nadenken over welke stappen er gezet kunnen worden om de C4C-stichting te kunnen laten groeien.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 16 juli 2023 plaatsvinden

 

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter

Negentiende vergadering

Nijkerk, 26 februari 2023

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening werd door Martijn gedaan en er werd kort gebeden. 

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 15 januari 2023

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd  Ze worden voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 15 januari 2023 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website

 • Er wordt contact opgenomen door DrukWerkdeal voor het aanpassen van de C4C-flyers

 • Christiaan heeft contact opgenomen met Willem Vink. Er is nog geen reactie ontvangen. Christiaan zal opnieuw contact opnemen met Willem Vink.

 • Johan Kok wordt benaderd om te kijken of hij C4C-flyers wil verspreiden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk

 • UBO-registratie formulier bij Rabobank moet nog voor Christiaan worden geregeld.

 • Christiaan is door Jonathan meegenomen in de C4C-projecten, zodat hij weet wat er speelt en waar zij mee bezig zijn

 • Vanaf mei 2023 gaat Jonathan met de eigenaar van Fortune Koffie in gesprek, om te kijken wat er mogelijk is in een samenwerking tussen Fortune koffie en de C4C-stichting

 • Het contact met FC conferentie team is gelegd door Martijn,  dit wordt nog verder opgepakt

 • Bestuursleden zullen de documentaire - Back To Eden-  bekijken ter inspiratie voor het kopen van een stuk land in Kenia

 • Er wordt een beleidsplan opgesteld vanuit de C4C-stichting ter voorbereiding op het kopen van een stuk land in Kenia

 • Jonathan zal de afstandsverklaring mailen aan Christiaan en Martijn

 • Marieke de Klerk heeft aangegeven niet open te staan als vrijwilliger voor beheren van de C4C-socials

 • Jonathan heeft Johan Kok nog niet gesproken over de verspreiding van C4C-flyers onder kerkleiders/voorgangers in Nijkerk

 • De C4C-website is goed geoptimaliseerd

 • Het financieel jaarverslag 2022 is naar Martijn verstuurd om uit te printen voor in de C4C-administratie

 • C4C-stichting zal niet op Opwekking 2023 staan in verband met te hoge kosten

 • Er zal gekeken worden op welke dagen de bestuursleden op het Empowered evenement van de C4C-stichting als ambassadeur kunnen staan

 • De C4C-flyer zal aangepast worden. Er zal contact gelegd worden met DrukWerkDeal

 • Bestuursleden denken na over  hoe de C4C-stichting verder kan groeien

 •  Er zal minder aandacht zijn op het bedelen van geld en meer op het meenemen van mensen in het verhaal van onze projecten

 • Wij vinden dat mensen vanuit hun hart en enthousiasme iets mogen geven voor de C4C- Stichting

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 15 januari 2023

  • Jonathan zal de notulen van 15 januari 2023 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening

 

 • Aanpassen flyer C4C-stichting

  • Aanpassen van de nieuwe flyer: de tekst valt aan de zijkant weg waardoor er contact wordt opgenomen met  DrukWerkDeal

 

 • Contact met FC conferentie team

  • Martijn heeft contact opgenomen met Dirk-Jan (teamleider FC conferentie team) om te kijken wat er mogelijk is.

                                 Dit is een langetermijnplanning voor 2023. Martijn komt hier nog op terug.

 

 • Contact met Tom de Wal

  • Contact opnemen met Tom de Wal om te kijken wat er mogelijk is om de C4C-stichting uit te breiden in de toekomst.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Er zal  contact worden opgenomen met Willem Vink door Martijn

 

 

 • Contact met Johan Kok

 Johan Kok wordt benaderd om te kijken of de  C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk

 

 

 • Empowered Evenement

We gaan kijken op welke dagen  we als bestuursleden kunnen staan op het  Empowered evenement als ambassadeur C4C-stichting.

 

 • Afhandelen jaarverslag 2022

Doorsturen van financieel jaarverslag 2022 naar Martijn om uit te printen voor in de C4C-administratie

 

 • Uploaden op de C4C-website

Notulen + jaarverslag 2022 worden op de C4C-website geüpload

 

 • Strategisch nadenken over de toekomst van de C4C-stichting

Nadenken over welke stappen er gezet kunnen worden om de C4C-stichting te kunnen laten groeien

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 16 april 2023 plaatsvinden

 

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter

Achttiende vergadering

Nijkerk, 15 januari 2023

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 13 november 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 13 november 2022 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • In april 2023 komen David en Peter, betreft het project Kenia, naar Nederland om beide heren te ontmoeten.

 • In december 2023 is  David in Kenia bezig geweest met kinder-evangelisatie.

 • De overheid in Kenia heeft besloten dat het schoolgeld voor kinderen, door de ouders zelf bekostigd moet gaan worden. Hierdoor stijgen de kosten van schoolgeld. Er zal gekeken worden hoe de stichting hier op kan anticiperen ter ondersteuning van David en Caren.

 • Het is de wens van de penningmeester om te kijken hoe de bouw van de school in Kenia versneld kan worden, i.v.m. het besluit van de Keniaanse overheid betreft schoolgeld.

 • Samenwerking met externe een partij, naar aanleiding van vraag  Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, wordt niet verder opgepakt.

 • Jonathan heeft een balletje opgegooid bij Fortune coffee voor het thee project. Verder contact wordt opgenomen in maart 2023.

 • Vanaf december 2022 plannen voor de nieuwe C4C flyer (via Drukwerkdeal).

 • Opstellen van een projectplan: 'het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten' zal worden meegenomen naar 2023 (lange termijn plan).  → ook communiceren naar David (Kenia)

 

 

 • Er is contact gelegd met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop. De wens is om dit te combineren met een sportactiviteit. Uit contact blijft dat er geen mogelijkheid tot samenwerking is: geen sponsoring in het buitenland.

 • De zoektocht naar een C4C-vrijwilliger voor het beheren van de Socials zal meegenomen worden in 2023.

 • Contact met FC conferentieteam is gelegd door Martijn, hij komt hier nog op terug.

 • Het Jaarverslag 2022 wordt in 2022 afgerond en komt op de website.

 • Financieel verslag 2022 wordt op 16 januari afgerond en komt op de website.

 • Christiaan neemt nog verder contact op met Willem Vink.

 • Christiaan heeft aangegeven wat meer meegenomen te willen worden in de huidige projecten van de stichting.

 • Per 15 januari 2023 staat er 2.000€ op de rekening van de stichting.

 • Per 15 januari zal er ook geld besteed worden aan de 1e levensbehoefte voor de projecten in Kenia en Uganda.

 • De stichting wil met het oog op zelfvoorzienendheid een stuk land kopen in Kenia of Uganda en schenken aan deze projecten.

 • Met het oog op de aankomende belastingaangifte zal er gekeken worden naar de afstandsverklaring voor alle bestuursleden.

 • Johan Kok benaderen om te kijken of hij C4C-flyers wil verspreiden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

 • Nieuwe C4C-flyers worden gedrukt en direct verspreid.

 • Marieke de Klerk benaderen voor de rol van C4C-vrijwilliger voor het beheren van de C4C-socials.

 • Christiaan wil zich buigen over de SEA/SEO van de stichting op Google

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 13 november 2022

  • Jonathan zal de notulen van 13 november 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening.

 

 • Nieuwe flyer C4C-stichting

  • Afdrukken van de nieuwe flyer via Drukwerkdeal.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Martijn heeft contact opgenomen met  Dirk-Jan (teamleider FC conferentieteam) om te kijken wat er mogelijk is.

Dit is een lange termijnplan voor 2022-2023. Martijn komt hier nog op terug,

 

 • Contact met Fortuna Koffie

  • Na aanleiding van het contact dat Jonathan had met Fortune Coffee, zal er een plan opgesteld worden, dat wordt voorgelegd aan Fortune Coffee. Dit is een lange termijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Oegandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 • Christiaan meenemen in projecten van de C4C-stichting

  • Jonathan zal Christiaan meenemen in de lopende projecten van de C4C-stichting in Kenia en Uganda.

 • Afstandsverklaring regelen voor de bestuursleden

  • Regelen van een afstandsverklaring voor de bestuursleden met het oog op de aankomende belastingaangifte.

 

 • Contact met Johan Kok

  • Johan Kok benaderen om te kijken of C4C-flyers verspreid kunnen worden onder voorgangers/kerkleiders in Nijkerk.

 

 • Contact met Marieke de Klerk

  • Marieke de Klerk benaderen om te kijken of zij C4C-vrijwilliger wil zijn voor het beheren van de C4C-socials.

 

 • Verbeteren van de SEA/SEO C4C-website

  • Jonathan zal Christiaan infomeren over wat de behoefte is en hoe de website verbeterd kan worden om hogerop te komen in Google.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 26 februari 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Zeventiende vergadering

Nijkerk, 13 november 2022

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 11 september 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 11 september 2022 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • De rol van Christians in de naam van de C4C-stichting prominenter naar voren laten komen, door meer de focus leggen op het sturen naar geestelijke volwassenheid van de lokale initiatiefnemers  in Uganda en Kenia. Plan meenemen in 2023.

 • De samenwerking met de Socialloog is per mail opgezegd.

  • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 • Vanaf december 2022 plannen voor de nieuwe C4C flyer (via Drukwerkdeal).

 • De zoektocht naar een C4C-vrijwilliger voor het beheren van de Socials zal meegenomen worden in 2023.

 • Opstellen van een projectplan: 'het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten' zal worden meegenomen naar 2023 (langetermijnplan).

 • Geen mogelijkheid voor een samenwerking met Peter Kok voor de export van primaire levensbehoefte naar Uganda of Kenia.

 • Nog geen contact gelegd met Willem Vink. Wordt in 2023 opgepakt.

 • Het contact door Martijn met Stef, die de Nijkerse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leid, heeft niet geleid tot een samenwerking. Het is ook niet mogelijk om C4C-flyers neer te leggen in de Huiskamer.

 

 • Het contact met Fortune Coffee, door Jonthan, is gelegd. Er zal een verder plan opgesteld worden door Jonathan wat voorgelegd kan worden aan Fortune Coffee.

 • Er is contact gelegd met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop. De wens is om dit te combineren met een sportactiviteit. Verder contact volgt nog in 2023.

 • Het postadres van de C4C-stichting zal per december 2022 verplaatsen de van Oldenbarneveltstraat 28 te Nijkerk.

 • De focus van het aankomende seizoen 2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers in Uganda waar de C4C-stichting mee samenwerkt, gaat een stuk land kopen om meer zelfvoorzienend te worden.

  • Samenwerkingsplan en het contact wordt opgesteld door Jonathan.

 • De wens van Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om een extern project (buiten de C4C-stichting om) te gaan sponsoren is door het bestuur besproken. Jonathan zal contact opnemen met de externe partij. 

 • Het Jaarverslag 2022 wordt in 2022 afgerond.

 • Financieel verslag 2022 wordt op 15 januari 2023 afgrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening.

 

 • Contact externe partij

  • Jonathan zal contact opnemen met Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om te checken om welke externe partij het gaat en welke mogelijkheden er zijn.

 

 • Nieuwe flyer C4C-stichting

  • Status budget voor drukken van nieuwe flyer.

 

 • Einde van de samenwerking met de Socialloog:

  • Jonathan zal Martijn en Christiaan nog een bevestigingsmail sturen van de opzegging in de samenwerking met de Socialloog.

   • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Martijn zal op de leidersdag van FC contact opnemen met Dirk-Jan (teamleider FC conferentieteam) om te kijken wat er mogelijk is.

Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Fortune Coffee

  • Na aanleiding van het contact dat Jonathan had met Fortune Coffee, zal er een plan opgesteld worden, dat wordt voorgelegd aan Fortune Coffee. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 

 

 

 

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal verder contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Jaarverslag en Financieel verslag 2022

  • Martijn stelt concept jaarverslag 2022 op. Jonathan stelt het Financieel jaarverslag 2022 op en zal uiterlijk15 januari 2023 worden afgerond. Beide verslagen worden gecontroleerd door alle bestuursleden.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 15 januari 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Zestiende vergadering

Nijkerk, 25 september 2022

Notulen Stichting

Christians for Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 10 juli 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 10 juli zijn aangepast en zullen worden geupload op de C4C website.

 • De C4C-stichting gaat verhuizen van Baarn naar Nijkerk.

  • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met Stef, van de Huiskamer in Nijkerk, om flyers neer te leggen ter promotie van de C4C-stichting.

  • De nieuwe C4C flyer is goedgekeurd. Zodra er budget is worden de nieuwe flyers gedrukt.

 • De focus van het aankomende seizoen 2022-2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers waar de C4C-stichting mee samenwerkt, is actief begonnen met sponsorwerving. Hierdoor is er nu een vaste sponsor (de heer Snijders) die per week €25,- investeert in het kindertehuis van David.

 • Om polshoogte te houden over de projecten in Kenia en Uganda ontvangt Jonathan regelmatig bonnetjes en foto's van de projecten.

 • Het 'Dining-Room' project bij David gaat heel goed. De 'Dining-Room' is een project, waardoor er overdekt kan worden gegeten in plaats van buiten.

  • De 'Dining-Room' kan ook gebruikt worden als kerkruimte.

  • David is bezig met een taxi-project om te sparen voor een taxi, om zelfstandig een inkomen te generen.

 

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia (ouders van Simon) wordt een lange termijn plan voor 2023. Dit wordt meegenomen in de 2023 agenda van de C4C-projecten.

  • Naast het beleidsplan zal er in 2023 ook een specifiek financieel plan gezamenlijk door de bestuursleden worden opgesteld. Dit om het project te concretiseren.

  • Het specifieke financieel plan zal dan ook worden besproken worden Fortuna koffie (eventuele sponsor).

 • Momenteel zijn er 6 vaste  C4C-stichting sponsoren.

 • Mevrouw van Soeren heeft aangegeven om maandelijks de C4C-stichting sponsoren.

 • De status van de financiën van de stichting is weer gezond (balans komt uit op €100 per 11 september 2022).

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden tot september 2022, om te komen op de vergaderingen, zijn inmiddels uitgekeerd.

 • Het bestuurd heeft unaniem besloten om de samenwerking met de Socialloog, voor short-video's, stop te zetten. Omdat de financiële verhouding van de C4C-stichting staat op 90/10. De nadruk op commercie is nu te hoog en wordt dus verlaagd. Er mag meer focus op de projecten in voedsel, kleding en overige primaire levensbehoefte.

  • De short-video's ter promotie van de C4C stichting door de Socialloog worden verrekend (€223 verrekend in de balans).

 • In het contact met Debbie is gebleken dat zij niet als C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials aan de slag gaat. Er worden verdere stappen ondernomen om te kijken naar andere vrijwilligers.

 • Er wordt geen gebruikt gemaakt om een artikel te publiceren in het Opwekkingsmagazine. Dit omdat de kosten, voor deze promotie van de naamsbekendheid van de C4C-stichting, te groot zijn.

 • Tijdens de evangelisatie avond van Martijn is er geen reclame gemaakt voor de C4C-stichting, omdat Christiaan en Jonathan niet aanwezig konden zijn.

 • Er is door Martijn contact opgenomen met de organisatoren van de Ermelo braderie om te vragen of de C4C-stichting volgend jaar aanwezig kan zijn op de braderie. Hierover volgt nog meer informatie.

 • Er wordt contact opgenomen met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt vanuit de C4C-stichting.

 • Er wordt contact opgenomen met Peter Kok om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het exporteren van middelen voor de primaire levensbehoefte naar Kenia en Uganda te vergemakkelijken.

 • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop.

 

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Verdere samenwerking met de Socialloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C-stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. Jonathan zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • De samenwerking voor de shortvideo's wordt opgezegd per mail. Bestuursleden worden meegenomen in de cc van de mail.

 

 • C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials

  • De bestuursleden zullen rondvragen of er tieners zijn in Family Church zijn die misschien C4C-vrijwilliger willen worden. Misschien om dit combineren met een maatschappelijke stage, vanuit de middelbare school.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Jonathan zal contact opnemen met het FC conferentieteam om te kijken of er ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C-stichting tijdens de geplande conferenties. Dit is een lange termijn plan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Fortuna koffie

  • Jonathan zal contact opnemen met de directeur van Fortuna koffie om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking/sponsoring tussen Fortuna koffie en de C4C-stichting. Dit is een lange termijn project wat uitgesmeerd wordt over 2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation.

 

 

 

 

 • Contact met Stef (de Huiskamer in Nijkerk)

  • Martijn zal contact opnemen met Stef, die de Nijkerkse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leidt, en kijken of er flyers mogen worden neergelegd ter promotie van de C4C-stichting in Nijkerk.

 

 • Contact leggen met Peter Kok: het vergemakkelijken van de export van middelen voor de primaire levensbehoefte in de Kenia en Uganda projecten

  • Christiaan zal contact opnemen met Peter Kok om te kijken of hij ondernemers kent, die open staan voor een eventuele samenwerking met  de C4C-stichting.

 

 • Opstellen van een projectplan: het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten

  • De bestuursleden zullen in de aankomende tijd nadenken over het opstellen van een projectplan in hoe de lokale initiatiefnemers kunnen worden gestimuleerd om meer zelfvoorzienend te worden.

 

Rondvraag.

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 6 november 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Vijftiende vergadering

Nijkerk, 10 juli 2022

Notulen Stichting

Christians for Children

 

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 12 juni 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen.

 • De eerdere notulen zijn aangepast door Jonathan op grammaticale puntjes en de financiële afhandeling met de Socialloog is ook concreter uitgewerkt.

 • De USB-stick van de oud-secretaris is ingeleverd en een nieuwe USB-stick, voor de C4C stichting, zal worden gebruikt.

 • De financiële afhandeling met Opwekking, voor de B-stand, is door Jonathan afgerond.

 • Het huidige format van de C4C-notulen wordt behouden en zal ook door Christiaan als standaard worden aangehouden.

 • Foto's maken ter introductie, voor op de C4C website, van Christiaan worden geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Foto's maken ter update, voor op de C4C website, van Martijn en Jonathan worden ook geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Er wordt nog een afspraak met de Socialloog gemaakt voor short-video's ter promotie van de C4C stichting.

 • De eerste opzet van de C4C flyer is afgerond.

 • De betaalde advertenties op de C4C socials door de Socialloog zijn gestopt.

 • De socialloog zal voor de C4C stichting de nieuwsbrief gratis blijven schrijven en verspreiden.

 • Er zijn geen verdere relaties met andere stichtingen op de Opwekkingsdagen gerealiseerd. Van beide kanten is er geen klik.

 • De populariteit en de afzet van de merch op de C4C webshop valt tegen.

 • Er zal een beleidsplan worden opgesteld om het idee van de thee -en koffie samenwerking in Kenia concreter te gaan maken.

 • Contact met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt.

 • De samenwerking met de Jumbo uit Baarn inzake statiegeld doneerdoel is niet van de grond gekomen.

 • Debbie, vrijwilliger voor de C4C socials, is door Jonathan benaderd en is inmiddels begonnen als C4C vrijwilliger.

 • Family Church zal benaderd worden om te kijken of er ook bij de conferenties en evenementen flyers van C4C kunnen worden getoond. Ook zal er nagevraagd worden of C4C merch daar kan worden verkocht.

 • Jonathan heeft dinsdagochtend 12 juli 2022 een afspraak met Johan Kok (voorganger Family Church) om te kijken wat er mogelijk is binnen Family Church voor de C4C stichting.

 • C4C kan haar promotiemateriaal (flyers) verspreiden bij de Loft worship avonden ter vergroting voor de naamsbekendheid. C4C merch wordt niet verkocht op de Loft avonden.

 • De C4C stichting zal niet aanwezig zijn op de braderie in Ermelo in de eerste week van juli 2022 (vanwege financiële redenen). Er zal contact worden opgenomen met de organisatoren van de braderie.

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden, om te komen op de vergaderingen, zullen worden uitgekeerd als de financiën van de C4C stichting zijn verbeterd.

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 10 juli 2022

Jonathan zal de notulen van 10 juli 2022 controleren en op de C4C website uploaden.

 

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia

Jonathan zal contact opnemen met de ouders van Simon, om te kijken wat er kan worden gerealiseerd omtrent de samenwerking tussen de theeplantage van Simon's ouders en de op de koffie-gerichte christelijke stichting waar C4C contact mee had op de Opwekkingsdagen. Vervolgens zal er worden gekeken naar een beleidsplan.

 

 • Contact met Willem Vink

Jonathan zal contact openen met Willem Vink, om te kijken of het mogelijk is om de stripboeken van Vink ook te verkrijgen in het Swahili. Deze stripboeken dragen bij aan een eenvoudige vorm van evangelisatie en is daardoor interessant voor de kindertehuizen in Kenia en Uganda.

 

 

 

 

 

 • Verdere samenwerking met de Sociolloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. De penningmeester zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • Er zal door Jonathan nog een afspraak worden gemaakt met de Socialloog, om de short-video's te realiseren ter promotie van de C4C stichting.

 

 • C4C vrijwilliger voor de C4C socials:

Jonathan zal het contact onderhouden met Debbie om te kijken hoe het functioneren van Debbie, als vrijwilliger, in de komende tijd verloopt.

 

 • Afronding flyer C4C

Christiaan zal de opzet van de C4C flyer afronden voor de volgende vergadering op 11 september 2022 plaats vindt.

 

 • Actief vergroten naamsbekendheid C4C:

  • Braderie Ermelo

Martijn zal contact opnemen met de organisatoren van de braderie in Ermelo om de C4C stichting af te melden. Volgend jaar in 2023 wordt er opnieuw gekeken of de C4C stichting aanwezig zal zijn op de braderie.

 

 • Family Church activiteiten

  • Jonathan zal contact opnemen met het kernteam van Family Church om te kijken of er ook op aankomende evenementen en conferenties ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C stichting.

  • Jonathan zal contact opnemen met Johan Kok (voorganger Family Church).

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evenement op 14/15 oktober 2022, met spreker Paul Hopkins, om de naamsbekendheid te vergroten. 

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evangelisatie avond op 8 oktober 2022, dat mede georganiseerdere wordt door Martijn, om de naamsbekendheid te vergroten.

 

Rondvraag.

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 11 september 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Veertiende vergadering

Nijkerk, 12 juni 2022

Notulen Stichting

Christians for Children

 

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, oud-secretaris

Christiaan Hiemstra, nieuw-secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de voorzitter en er wordt persoonlijk afscheid genomen van de oud-secretaris Ayla van der Pols. Het bestuur verwelkomt Christiaan Hiemstra als de nieuwe secretaris. In onderling overleg is besloten dat Ayla van der Pols op de zijlijn indirect zal blijven mee functioneren als ‘vraag- en adviesbaken’. Dit is een vrijwillige en onofficiële rol. Ayla van der Pols legt haar taak als bestuurslid neer.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 24 april 2022

De notulen zijn gecontroleerd, goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Ingekomen stukken

 • Nieuwsbrief

Alle geïnteresseerden hebben de nieuwsbrief ontvangen. Ziet er netjes uit.

 • Financieel jaarverslag.

Alles omtrent de het jaarverslag staat nu op de C4C website.

 

Mededelingen.

 • Taakomschrijving van de verantwoordelijkheden als secretaris binnen de stichting is volledig aan Christiaan Hiemstra overgedragen, incl. de administratieve map.

 • Jonathan is naar Opwekking gegaan en heeft alles geregeld voor stand om de C4C stichting te promoten. Jonathan is van vrijdag tot maandag aanwezig geweest op Opwekking. Ook Christiaan is ook een dag mee geweest om de stichting actief te promoten. Dit was alleen op de zaterdag. Al met al is er een brede doelgroep benaderd en is de naamsbekendheid van C4C vergroot. Er is contact gemaakt met andere stichtingen (zie actiepunten).

 • De extra merchandise voor Opwekking die eerder door Jonathan was ingekocht, ter promotie van de C4C stichting, kreeg veel belangstelling van de Opwekking bezoekers. Ook zijn er veel flyers en visitekaartjes uitgedeeld.

 • In het hele weekend is er voor de C4C stichting is €495,06 tijdens de Opwekkingsdagen opgehaald voor de merchandise.

 • Voor de C4C stichting is er €18,35 aan donaties in cash Opwekkingsdagen opgehaald.

 • De kosten voor de B-stand op Opwekking bedragen €1200 en worden in termijnen afbetaald.

 • Financiële zaken worden 1x per 3 maanden opnieuw bekeken.

 • Op 12 juni 2022 staat er €1050,- op de rekening van de stichting.

 • Voor het project in Uganda zal er €100,- overgeboekt worden naar David.

 • Voor de C4C stichting hebben we een vrijwilliger die extra zou willen helpen met de socials en activiteiten met de C4C stichting. Deze heeft contact met de penningmeester. Tot juli 2022 zal de content op sociale media gebruikt worden. Hierna vervalt dit. De nieuwsbrief zal wel doorlopen.

 • De webshop is door de penningmeester geüpdatet met nieuwe merchandise.

 • 4 nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief door Opwekking en C4C websitebezoek.

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 12 juni 2022

Jonathan zal de notulen van 12 juni 2022 op de C4C website uploaden.

 

 • Andere stichtingen op Opwekking:

Op Opwekking zijn nieuwe contacten gelegd met andere christelijke stichtingen. Contact zal verder opgebouwd worden. Er is contact gelegd met de stichting Willem Vink (het verhaal van Jezus in meerdere talen in stripboekvorm) en met een christelijke stichting, gevestigd in Uganda, die een focus heeft op het verantwoordelijk verbouwen van koffie. Het idee is om contact te leggen tussen de ouders van Simon, inzake het C4C-project in Kenia, die een theeplantage hebben en deze koffie-gerichte christelijke stichting. Jonathan zal deze contacten uitwerken.

 • Financiën:

  • Kosten Opwekking:

De C4C stichting zal de kosten van de stand op Opwekking in termijnen afbetallen. Jonathan zal dit overleggen en kortsluiten met Opwekking.

 • Socioloog (socials en advertenties):

Vanaf juli 2022 zullen de 2x per maand advertenties komen te vervallen (zie notulen van 24 april 2022) . Dit betekent dat alleen de nieuwsbrief (gratis) verspreid wordt door de socialloog onder de ingeschreven mensen en het maken van posts en stories op de socials. C4C blijft zelf content leveren voor de nieuwsbrief. De nieuwe kosten worden vanaf juli 2022: €223,95.

Deze kosten zijn ter afrondingen van de betaalde content op de socials op LinkedIn en Facebook.

 

 • C4C Vrijwilligers (ambassadeurs) :

  • Webshop van C4C

Rondvragen in het persoonlijke netwerk van de bestuursleden of er een vrijwilliger is die zich wilt buigen over de webshop en het beheer ervan. 

De facturatie van bestellingen blijft wel de taak van de penningmeester.

 • Socials van C4C:

Jonathan zal Debbie (uit Family Church) benaderen om de socials op vrijwillige basis te onderhouden.

 

 • Promotiemateriaal:

Er is volop geïnvesteerd in nieuw protmotiemateriaal. De focus ligt op hoodies, T-Shirts en petjes met C4C-opdruk.

 • Flyer C4C

Christiaan zal de info-flyer van C4C updaten en restylen om de boodschap van C4C te benadrukken. Ook zal de flyer voorzien worden met een QR-code van C4C website.

 

 • Contact Jumbo supermarkt Baarn:

Door Jonathan wordt er contact gelegd met de Jumbo supermarkt in Baarn om te kijken of er systematisch door supermarktbezoekers statiegeld kan worden gedonderd aan C4C als goede doel.

 

 • Eerder contact met stichting Waymaker:

Het kennismakinggesprek waarbij beide stichtingen elkaar misschien in de toekomst kunnen helpen is geen prioriteit meer.

 • Actief vergroten naamsbekendheid C4C:

  • Opwekkingcontacten:

Contacten met christelijke stichtingen die via Opwekking gelegd zijn, zullen komende weken worden uitgewerkt. Bij de eerst volgende vergadering op 10 juli 2022 zal hier uitgebreid op worden gereflecteerd.

 

 • Braderie Ermelo:

In Ermelo is in Juli op dinsdagavond een braderie. Hierop zou de stichting eventueel ook promotie kunnen maken. Dit loopt nog. Dit zal de voorzitter Martijn verder oppakken.

 

 • Loft Worship:

Loft Worship zal door C4C benaderd worden of er tijdens de loft avonden ook flyers en visitekaartjes van C4C getoond mogen worden ter promotie van C4C. Jonathan zal dit actiepunt uitwerken.

 

 • Family Church events/conferenties

Family Church zal door C4C benaderd worden of er tijdens komende events en conferenties ook flyers en visitekaartjes van C4C getoond mogen worden ter promotie van C4C. Jonathan zal dit actiepunt uitwerken.

 

Rondvraag.

Er zijn geen laatste vragen meer.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 10 juli 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Dertiende vergadering

Nijkerk 13 Maart 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze vergadering.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord dus de vergadering wordt voortgezet.

 

Vaststellen notulen 16 januari 2022

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

En inmiddels op de website vermeld.

 

Actiepunten.

 • Contact met contactpersoon andere stichting

Penningmeester legt opnieuw de uitnodiging neer voor het bijwonen van de volgende vergadering voor het uitwisselen van meer informatie tussen beide stichtingen.

 • Adreswijziging doorgeven aan de KvK.

Dit actiepunt is afgerond.

 • Papieren van de UBO inleveren bij de KvK.

Dit actiepunt is afgerond.

 • Financieel jaarverslag opsturen naar bestuursleden.

Dit gaat de penningmeester regelen.

 • Resultaten van websitecheck versturen naar bestuursleden.

Gaat de penningmeester regelen.

 • Verslag geven van gesprek met contactpersonen stichting in Kenia over de verdere plannen met het werk en eigen inkomen.

Als alles volgens plan gaat is er weer vanaf april werk en eigen inkomen.

Ingekomen stukken

 • UBO registratie

 • Bevestiging Opzeggen 2e bankpas

 • Jaarverslag

 • Offerte Socialloog

Hulp bij betere bereikbaarheid op social media.

Kosten zijn te hoog voor het pakket dat deze organisatie heeft voorgedragen.

Het voorstel is nu te vragen naar eventueel wat tips en tricks.

 • Aanmelding opwekking

 

Mededelingen

 • Voorzitter neemt vakantie en is een periode even niet beschikbaar.

 • De secretaris geeft aan te stoppen als bestuurslid.

De penningmeester neemt het op zich om een nieuwe secretaris te werven.

Vergaderpunten

 • Jaarverslag

 • Financieel overzicht

 • We hebben op dit moment 3 projecten in het buitenland die maandelijks gesteund worden. Alle 3 krijgen ze 100 euro per maand.

Het 4e tehuis krijgt bedragen op aanvraag.

 • Investeringen

 • Er wordt meer voorraad aangelegd voor de merchandise. Zo kunnen bestellingen sneller verzonden worden.

 • De penningmeester heeft autostickers besteld met QR codes en andere gegevens voor meer reclame.

 • Opwekking en EO jongerendag.

 • Helaas is op EO jongerendag geen plek meer.

 • Op opwekking wordt plek geregeld.

Rondvraag

De Goalball vereniging zou graag fotomateriaal en info willen hebben wanneer de t-shirts en kleding aankomen in Kenia.

Helaas loopt het verzenden moeizaam dus waarschijnlijk is de beste optie om alle kleding in de bagage mee te nemen mocht er nog een reis worden gemaakt die richting op.

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 24 April 2022 plaatsvinden.

Afsluiting

 

Twaalfde vergadering

Nijkerk, 16 Januari 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze eerste vergadering van het jaar.

De voorzitter deelt de indruk die hij had afgelopen week.

Zoals Jezus omkeek naar de wezen en weduwen vanuit relatie, zo zal het ook zijn voor de stichting. Denk groot, maak grote plannen.

 

Vaststellen van de agenda.

Het eertse punt op de agenda is een kennismakingsgesprek met een externe persoon, ook met een stichting in het buitenland. Helaas is deze persoon niet in staat vandaag aanwezig te zijn dus zal de penningmeester het contact verder oppakken.

 

Vaststellen notulen 14 nov. 2021.

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 • Bevestiging van de bank over opzegging 2e bankpas.

Mededelingen.

 • Penningmeester heeft een adreswijziging voor de stichting i.v.m. verhuizing doorgegeven.

Vergaderpunten.

 • Financieel overzicht van de stichting.

 • Penningmeester heeft het financieel overzicht gecheckt, mist nog 1 bedrag maar wordt opnieuw uitgezocht.

Financieel overzicht zal 1x in het kwartaal in de vergaderingen langskomen.

 • Verzoeken vanuit Kenia voor financiën.

Opletten met hoeveelheid financieën die vrijblijvend naar Kenia blijven gaan en meer stimuleren met het beter plannen met aankomende financiële lasten.

Wel is het belangrijk dat de kinderen de kans houden om naar school te gaan.

Daar zal de komende tijd meer aandacht voor komen; hoe daar vaste financiële inkomens voor binnen gehaald kunnen worden om dat project te kunnen blijven steunen naast de maandelijkse steun die al geboden wordt.

 

 • Het schoolsysteem werkt als volgt: een blok van 3 maanden school en dan een blok van 1 maand vrij. Dit herhaald zich het hele jaar door.

Een blok school kost 160,- euro per student in Kenya.

Mocht een tiener geen school kunnen betalen dan wordt de student weer naar huis gestuurd.

 

Het doel is echt meer vaste sponsoren te krijgen zodat er geen studenten naar huis worden gestuurd.

 • Actielijst doornemen

penningmeester

 • Op de website vermelden wat er is aangeschaft met het geld tijdens de reis naar Kenia. (gas, matrassen)

 • Promo filmpje maken. 

 • Visitekaartjes en flyers regelen

 • Corrigeren van de notulen en verslagen. 

 • voor elk kwartaal komt er een financieel overzicht. Voor komende vergadering 16 Januari zal dat het overzicht zijn van Sept-Dec.

 • Flessenactie weer aandacht geven.

 • Boekentafel bespreken met Johan/willemijn.

 • Bijhouden van de kilometervergoeding naar de bestuursleden.

 • Resultaten websitecheck naar de rest van de bestuursleden sturen.

 • Promotiemateriaal samen met de voorzitter uitzoeken.

 Secretaris

 • Nieuw document maken vrijwillige bijdrage, voor eind Januari.

Voorzitter

 • Promotiemateriaal uitzoeken met de penningmeester. Broodtrommels e.d.

Met betrekking tot de t-shirts zou een leuke tekst op de voor of achterkant het meest aantrekkelijke zijn en op de mouw bijv. het logo van c4c.

 • Jaarverslag

 • Website en social media (facebook, instagram en linkedin)

 • Cadeautje voor onze sponsors

 

 • Meer op social media delen waar we specifiek het geld aan uitgeven.

 • Bij het tehuis in Kenia kijken waarin meer in de toekomst geïnvesteerd kan worden. Bijv. In koffie verbouwen.

Meer promoten op Opwekking en EO jongerendag.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 13 maart 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Elfde vergadering:

Nijkerk, 14 nov 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Bij de bestaande agenda worden nog extra punten toegevoegd, hierna wordt de  

agenda  goedgekeurd. 

 

Vaststellen notulen 12 sept 2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Evaluatie van de reis naar Kenia. 

 

Mededelingen. 

 • De penningmeester deelt de in en uitgaven van de rekening. 

Ook maken steeds meer mensen gebruik van de stichting om geld over te maken i.v.m. de ANBI status. 

 • Nu worden vanuit de stichting kinderen gesponsord met schoolgeld. Het verlangen is hier vaste en zeker meer sponsoren voor te vinden zodat de stichting zich meer kan richten op het verbeteren van onderdak e.d. 

 

Vergaderpunten. 

 • Actie punten van afgelopen vergadering bespreken.  

Penningmeester:. 

 • 2e Bankpas opzeggen. 

Handig om op te zeggen in deze komende weken. 

 • Promo filmpje maken.  is een punt met urgentie   

 • Visitekaartjes en flyers regelen.  Is een punt met urgentie  

De deadline voor deze actie wordt 10 dec. 

 • Corrigeren van de notulen en verslagen.   

De deadline voor dit punt is eind December. 

 • Documenten ondertekenen vrijwillige bijdrage.   

Dit wordt meteen per plekke gedaan. Elk betuurslid heeft nu een document. 

Ook worden voortaan de kilometervergoedingen bijgehouden en uitgekeerd door de stichting aan de bestuursleden. 

 • Overleggen met de voorgangster van Family Church over promotie bij de boekentafel. 

De penningmeester gaat dit even oppakken. Ook is misschien de optie dat mensen hun tienden kunnen geven doormiddel van een machtigingskaart, zo kunnen ze i.p.v. hun tienden altijd in de grote pot van FC te doen, gericht kunnen geven. 

Deze mededeling zou meegenomen kunnen worden bij de Host taak in de kerk, even overleggen met kernteam. 

Ook is het handig de flessenactie weer onder aandacht te brengen. 

 • Website check uitzoeken: bijkomende kosten e.d.  

De check is uitgevoerd: optimaal voor mobiel gebruik, verbonden aan de socials, enz. Er zijn verbeterpunten die door de penningmeester de komende tijd zullen worden opgepakt. 

 • Kinderen uit het tehuis met foto op  website zetten : sponsor een kind.  

Dit wordt door de penningmeester de komende tijd even opgepakt, hiervoor moet een extra tool bijkomen voor op de website. 

Dit wordt voor 3 december geregeld. 

 • Pakketten maken : schoolgeld sponsoren, schoolkostuum sponsoren, eten voor een week enz  

Hiervoor geld het zelfde als voor het vorige actiepunt, dit wordt zo snel mogelijk door de penningmeester opgepakt. 

 • Voor de komende 4 maanden 100,- euro overmaken naar Simon en David. 

In hoeverre kan het tehuis in Kenia zich inmiddels weer meer zelf redden, i.p.v. blijvend gebruik te maken van de noodactie die we vorig jaar hebben opgezet.  

 

 • Het werven van vrijwilligers. 

De voorzitter heeft een persoon gevonden, de rest van de mensen heeft nog geen concreet antwoord gegeven. 

De penningmeester zal dit het komend jaar oppakken in de Family Church. Met name bij de kids. 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 16 januari 2022 plaatsvinden. 

 

Afsluiting 

Tiende vergadering:

Datum: 12 september 2021  

Locatie: Medialoods, Nijkerk  

 

 Aanwezig:  

Jonathan Floor, penningmeester   

Martijn Schoonhoven, voorzitter   

Ayla van der Pols, secretaris   

 

Welkom en opening.  

De vergadering wordt geopend door de voorzitter met een kort welkom 

en een evaluatie van de reis naar Kenia van de penningmeester. (zie extra bijlage) 

 

Vaststellen van agendapunten.  

De agenda is goedgekeurd 

 

Bespreken notulen 13 Juni 2021.  

Notulen zijn goedgekeurd. 

 • Vergaderpunten.  

 • Financieel overzicht van de uitgaven in Kenia  

 • Zie extra bijlage 

 • Financieel overzicht van de stichting. 

 • Zie extra bijlage 

 • Hoe gaat de ondersteuning van het project in Uganda.  

Vanuit de stichting is een bedrag overgemaakt zodat deze mensen zelf kunnen bouwen, tuinieren e.d. 

Deze mensen nemen veel zelf initiatief. Dit project zal sporadisch worden gesteund. 

 • Ondersteunen 2e tehuis in Kenia.  

 • Binnen de stichting is overlegd dat het financieel mogelijk is om het 2e tehuis te steunen. Het verblijf is slechter maar het onderwijs is beter. Dit tehuis zal de komende 4 maanden met 100,- euro gesteund worden. 

 • Hoe verder met watervoorzieningen in Kenia.  

De put bij het tehuis is verder uitgegraven en is voorlopig genoeg voor de watervoorziening. 

 • Promotie en boekentafel FC.  

 • De penningmeester gaat dit met de voorgangster van FC oppakken die over de organisatie van de boekentafel gaat. 

 • De penningmeester maakt een leuk filmpje van de reis naar Kenia als promotie materiaal. evt. iemand vragen voor hulp. 

 • Vrijwilligers zoeken voor de stichting.  

Dit is een punt wat meer tijd gaat innemen en daar nemen we tot eind December voor. 

 

 

 

 • 2e pas opzeggen Rabobank.  

De penningmeester moet daar nog even achteraan om het hele proces helemaal af te sluiten. Hierbij is de evt. samenwerking met project Nehemia hierbij uitgesloten. 

 

 • Jaarverslag en verslag van reis naar Kenia op de website.  

Dit pakt de penningmeester de komende tijd even op. 

 • Sponsoring / bedrukkingsapparaat 

 • Na overleg met derden gaat bedrukken e.d. te veel energie kosten om zelf uit te voeren. Het is makkelijker pakketjes te maken met bekers en broodtrommels bijv. met het C4C logo erop en daar een marge op vragen. 

Zo kunnen er bijv. sleutelhangers en andere kleinere producten genomen worden en ook als klein promotie materiaal verkocht worden. 

De penningmeester gaat meer opzoek naar mogelijkheden binnen een eigen bedrijf en zo op deze manier meer voor de stichting te kunnen betekenen. 

Ook is de sponsoren bedanken die al financieel steunen heel belangrijk, bijv. met een BBQ of een klein bedankje in de vorm van een cadeautje. Of de kinderen in Kenia een liedje laten zingen speciaal voor de sponsoren. 

 • Scholen die helpen. 

Eerst gaat de focus naar de social media en promotie. 

 

 • Rondvraag  

 • Een kleine evaluatie naar de emotionele en geestelijke gesteldheid van de penningmeester na de reis naar Kenia. 

Een goed punt wat naar boven komt is de volgende keer niet alleen meer alleen gaan. 

 • Wat gaan we doen met de shirts van de goal ball? Gaan we het verzenden of meegeven aan degene die de volgende keer naar Kenia gaat. Dit zal de komende tijd even uitgezocht worden. 

 

 • Volgende datum vergadering vastzetten  

 • Volgende vergadering gaat plaatsvinden op 14 november. 

 • De datum voor de overdracht van de shirts van de goal ball naar de stichting. 13 oktober wordt de overdracht. 

 • Afsluiting  

Negende Vergadering:

Nijkerk, 13 Juni 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

De agenda is  goedgekeurd. 

Meteen wordt het punt op de agenda van de secretaris besproken. 

Haar mededeling is dat zij zich niet op een actieve rol op de voorgrond zal begeven maar echt alleen zich op de achtergrond zal bezighouden met haar taken als secretaris. 

Hierbij komt ook haar advies, om net als veel stichtingen, niet als bestuur de fondsenwervingen en sponsoracties acties op ons te nemen, maar om vrijwilligers te vinden die hierbij kunnen helpen. 

 

Vaststellen notulen 25 april  2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Statuten Project Nehemia. 

Deze zullen door de secretaris worden behouden in het archief voor eventuele acties in de toekomst. 

 • Mailcontact project Nehemia. 

Deze zullen eveneens opgeslagen worden. 

Mededelingen. 

 • Mededeling secretaris. 

Is reeds besproken bij het vaststellen van de agenda. 

 • terugkoppeling geven over cadeautjes voor sponsors en eventueel bedrijven. 

Penningmeester gaat dit punt oppakken na zijn reis naar Kenia. Dit zal een lopend actiepunt zijn die het komend half jaar wordt uitgewerkt. 

 • kleding Goalball naar Kenia via social media. 

De kleding zal door de penningmeester meegenomen worden naar het tehuis in Kenia. Het verzoek van Goalball is dit ook met de aanwezigheid van leden van de stichting hier een persbericht op social media te kunnen verspreiden. Dit zal worden opgepakt door de voorzitter en penningmeester. 

 

 

 

 

 

Vergaderpunten. 

 • Actie punten van afgelopen vergadering bespreken.  

 • Penningmeester:. 

 • Promo filmpje maken. 

- Is een lopende actiepunt. 

 • Visitekaartjes regelen. 

- Is een lopende actiepunt. 

 • Uitzoeken nieuwe/andere QR code 

Helaas is de QR code regelen bij MOLLIE geen optie, de penningmeester gaat onderzoeken of de stichting bij een andere organisatie terecht kan. 

 • Corrigeren van de notulen en verslagen. 

 • Documenten ondertekenen vrijwillige bijdrage. 

Deze mogen daarna overhandigt worden aan de secretaris en voorzitter. 

 • Uitzoeken welke basisscholen mee zouden willen werken aan projecten. 

Dit is een actiepunt wat word opgepakt na de vakantie. 

 • Secretaris: 

 • Ontwerpen van tekst op armbandjes. 

Is een actiepunt wat na de vakantie wordt opgepakt 

 • Voorzitter: 

 • Annemiek vragen tekst te ontwikkelen voor armbandjes. 

 

 • Extra bankrekening, wat gaan we daar mee doen? 

Deze is inmiddels opgezegd door de penningmeester. 

 • Apparatuur bedrukking. 

Dit wordt voorlopig stopgezet i.v.m. de hoge oplopende kosten. Mochten in de toekomst hier de financiën ruimschoots voor aanwezig zijn, kan dit weer worden opgepakt. 

Ook is het nodig te kijken of hier de energie en tijd voor is om naast alle sponsoraties op te pakken en draaiende te houden. 

Wellicht kan hier met een vrijwilliger aan gewerkt worden. 

 • Sponsorplan doornemen (gemaakt door Jonathan). 

Plan is besproken en hierbij is duidelijk dat hiervoor ook de inzet van vrijwilligers erg goed van toepassing zou zijn. 

 • Terugkoppeling College te Ermelo (door de Voorzitter). 

De voorzitter heeft een productief gesprek gehad met personen van het college. Er zijn bijvoorbeeld sport activiteiten waarbij de leerlingen hun inzet kunnen tonen voor de stichting doormiddel van sponsorlopen. 

 • Voorlichtingen geven na de zomer op scholen en andere locaties. 

Hiervoor maakt de penningmeester ook een plan maar dit zal ook na de vakantie worden opgepakt. 

 

 

 • Bespreken sponsoring nieuw project Oeganda. 

Alle leden van het bestuur zijn er mee eens dat dit project de steun meer dan waard is. De inzet en toewijding van de contactpersonen in Uganda is bewonderingswaardig en zij kunnen de steun goed inzetten. 

 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 12 September 2021 plaatsvinden. 

Afsluiting 

Achtste Vergadering:

Nijkerk, 25 April 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

De agenda is  goedgekeurd, inclusief de op het laatst toegevoegde punten. 

 

Vaststellen notulen 14 maart  2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Mail communicatie met project Nehemia 

 • Statuten Nehemia. 

Mededelingen. 

 • De penningmeester zal vanaf mei 2021 een dag minder in loondienst zijn om hiermee meer tijd te investeren in de stichting. 

 • Er is een leuke gift ontvangen vanuit de kerk. 

 • De aanvraag bij Mollie wordt vanwege de drukte voorlopig niet in behandeling genomen.dat betekend dat er voorlopig nog geen QRcode is. 

 • De voorzitter is in mei een week offline. 

Vergaderpunten. 

 • Samenwerking met project Nehemia. 

 • Vrijwillige bijdrage. 

Als bestuur kunnen we afstand doen van onze vrijwillige bijdrage. Omdat we niets ontvangen vanuit de stichting is dit een leuke meevaller bij de belastingaangiften. 

Voor het komend jaar is het goed even bij te houden hoeveel tijd we in de stichting stoppen 

Bespreken van de actiepunten. 

 • Alle actiepunten worden in een apart document aan alle deelnemers van de vergadering gestuurd. 

 • De actiepunten met betrekking tot project Nehemia staan even in de wacht. 

 • Het actiepunt met betrekking tot de bonnetjes vanuit Kenia: bepaalde grondstoffen worden direct van de boerderij gekocht en daar zijn geen bonnetjes van.  

 • Vanaf de meivakantie gaan de organisaties en scholen weer meer open, wat zijn onze plannen? 

 • De penningmeester maakt draaiboeken met plannen voor sponsoracties. 

 • Voorzitter neemt contact op met een voortgezet onderwijs school bij hem in de buurt. 

 • Bedrijven en organisaties een presentje geven als dank voor hun donatie. 

 • De plannen die we hebben werken we uit en we kijken wat we nog meer kunnen verzinnen. 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 13 juni 2021 plaatsvinden. 

Afsluiting 

Zevende vergadering:

Nijkerk, 17 januari 2021 

Notulen

Stichting  Christians for Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

Oprichters stichting Nehemia 

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter, dankzij de flexibiliteit van de Medialoods kunnen we weer in Nijkerk vergaderen. 

Bij de vergadering zijn de oprichters van stichting Nehemia (verder: Nehemia) aangeschoven om te praten over een eventuele samenwerking. 

In de komende maand wordt er contact opgenomen met de notaris uit Lelystad om alle officiele documenten op orde te maken om Nehemia een dochter organisatie te maken van de Christians for Children (verder: C4C). Hierdoor kunnen beide stichtingen gebruik maken van dezelfde ANBI status. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Agendapunten worden uitgesteld tot het einde van de vergadering om plaats te maken voor een overleg over de samenwerking voor beide stichtingen. 

De actiepunten worden bij de notulen besproken. 

De agenda is voor de rest goedgekeurd. 

 

Bespreken van de actiepunten. 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • Penningmeester: 

 • Gesprek M. op papier zetten en opsturen naar de secretaris. 

- Is toegestuurd. 

 • Promo filmpje maken. 

- Is een actiepunt voor de volgende keer. 

 • Visitekaartjes regelen. 

- Wordt opgepakt als de ANBI status rond is. 

 • Supermarkt in Baarn benaderen voor de flessenactie. 

- Is een actiepunt voor de volgende keer. 

 • Secretaris: 

 • Contactpersoon in Kenia begeleiden in aanvragen watertank. 

- Is gebeurd. 

 • Introductie stukje schrijven. 

- Is gebeurd. 

 • Voorzitter: 

 • Supermarkt in Ermelo benaderen voor flessenactie. 

- De supermarkten in Ermelo zijn niet geïnteresseerd om te steunen met de flessenactie. 

 

 

Vaststellen notulen 8 november 2020. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Jaarverslag van de stichting 

 

Vergaderpunten 

 • Verdere financiële hulp naar Kenia 

We zullen de stichting in Kenia tot juni/juli 2021 steunen met een financiële bijdrage.  

Er wordt in mei 2021 opnieuw gekeken of de contacten in Kenia hun werkzaamheden weer kunnen oppakken of dat er nog verdere extra financiële steun nodig is. 

Ook is het verzoek aan de stichting in Kenia om bonnetjes te leveren van hun gekochte producten. Zo is het voor de financiële administratie duidelijk wat er aan kosten gemaakt en nodig zijn qua eten en drinken. 

 

 • Nieuwe actiepunten 

 • Penningmeester 

 • Bonnetjes vragen aan de contacten in Kenia. 

 • Jaarverslag doorlezen en eventueel aanpassen. 

 • Financieel jaarverslag afronden. 

 • Promofilmpje maken. 

 • Visitekaartjes regelen. 

 • Voorzitter. 

 • Contact zoeken met de notaris in Lelystad in verband met de ANBI status 

 • Secretaris. 

 • Beleidsplan en statuten sturen naar contact Nehemia. 

 • Jaarverslag doorlezen en eventueel aanpassen. 

 

 • Plan van Aanpak komend half/gehele jaar. 

 • Het mogelijk maken van het promoten van de stichting. 

 • Het plan van samenwerking met Nehemia uitwerken. 

 • Werven van meer naamsbekendheid. 

 • Meer maandelijkse sponsoren, door meer promotie C4C 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 maart 2021. 

De locatie is de Medialoods in Nijkerk. 

 

Afsluiting 

Zesde vergadering:

Nijkerk 08 November 2020 

Notulen stichting  

Christians 4 Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Er  zijn een aantal aanvullingen voor de agenda, dit wordt goedgekeurd dus de agenda kan worden vastgesteld. 

 

Vaststellen Notulen 17 mei. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 

 • Afwijzing van clubactie 

Helaas valt de stichting niet onder de criteria van de clubactie van de RABOBANK, 

de hoofdzakelijke oorzaak van de afwijzing was het feit dat de stichting geen plaatselijke hulp bied maar hulp in het buitenland. Het doel van de clubactie was het steunen van plaatselijke goede doelen. 

 • plan met sponsoracties. 

Dit plan zal nog worden toegestuurd door de penningmeester. 

 • Plan van verbinding. 

De voorzitter heeft een gesprek gehad met een contactpersoon, ook met een stichting in het buitenland. Hierbij hebben we tips en informatie ontvangen hoe de stichting C4C zich meer op de kaart kan zetten. 

 • Wat opviel was dat veel punten al door de penningmeester in het plan met sponsoracties zijn opgenomen. 

 • Een punt van aanpassing is de verbinding met andere kerken; dit is in combinatie met sportevenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 • Contact met andere donateurs. 

De secretaris heeft contact opgenomen met verschillende andere donateurs van de stichting in Kenia. 

 • Met 2 contactpersonen in Nederland is contact mee opgenomen maar nog geen response van ontvangen. 

 • 1 contactpersoon in Amerika heeft in begin 2020 een donatie actie opgezet, hiermee is geld opgehaald voor 2 slaapzalen voor de kinderen in Kenia. 

 • Verdere donaties naar Kenia. 

Halverwege 2020 is besloten het tehuis in Kenia te steunen met een financiële donatie per maand vanwege een tekort ter gevolgen van de corona crisis. 

Na overleg is besloten deze donaties nog een half jaar voort te zetten, zodat de kinderen gegarandeerd in hun eerste levensbehoefte kunnen worden voorzien. 

 

Vergaderpunten 

 • Gesprek van penningmeester met leider van de Kerk. 

Vanuit de kerk zelf kan geen finaciële steun komen, wel kwamen er goede tips. 

 • Doelen abstract neerzetten en visueel maken. 

voorbeelden zijn; hoeveel geld is er nodig voor stenen, een dak enz. 

Mensen hebben iets visueels nodig om een beeld te krijgen wat er gebeurd/wat de vorderingen zijn. 

 • Automatische incasso’s regelen. 

 • Kort promofilmpje maken. 

 • Het uitzoeken van de waterputten 

 • Secretaris. 

Na wat rondvragen is de zoekactie uitgekomen bij een stichting NASF. Hierbij kan de contactpersoon in Kenia zelf aanvraag doen voor een watertank. 

 • Penningmeester. 

Heeft contact gehad met stichting Timon, helaas kunnen zij ons niet verder helpen met de watertanks. 

 • Actiepunten doornemen. 

 • Visitekaartjes 

Deze kunnen pas geregeld worden als de QR-code is geregeld. 

 • Kleding bedrukken 

Dit wordt uitgesteld i.v.m. kosten. 

 • Website & introductie stukjes. 

De secretaris moet nog een stukje insturen.  

Penningmeester zorgt voor de foto’s. 

De website zelf is nu te lezen in het Nederlands en Engels. 

 

 

 

 • Sponsor acties. 

 • Flessenacties 

Het bedrag is niet enorm, penningmeester en voorzitter nemen contact op met supermarkten voor evt. extra steun. 

Rondvraag. 

Er zijn geen vragen meer. 

Wel nog wat tips voor het promoten van de stichting. 

 • Doe waar je goed in bent/waar je talent ligt 

Als op braderieën staan niet jou ding is, ga dan taarten bakken of zo. 

 • Mensen willen graag wat terug. 

Geef bij een bepaald bedrag aan donatie een sleutelhanger of iets dergelijks. 

Geef mensen een bepaalde titel bijv. Engel. 

 

Volgende datum vergadering vastzetten 

 • Deze zetten we vast op 17 Januari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • Penningmeester: 

 • Gesprek M. op papier zetten en opsturen naar de secretaris. 

 • Promo filmpje maken. 

 • Visitekaartjes regelen. 

 • Supermarkt in Baarn benaderen voor de flessenactie. 

 • Secretaris: 

 • Contactpersoon in Kenia begeleiden in aanvragen watertank. 

 • Introductie stukje schrijven. 

 • Voorzitter: 

 • Supermarkt in Ermelo benaderen voor flessenactie. 

Vijfde vergadering

Nijkerk 13 september 2020 

Notulen stichting  

Christians 4 Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering met gebed. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Er  zijn geen aanvullingen voor de agenda dus deze wordt vastgesteld. 

 

Vaststellen Notulen 17 mei. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 

 • Afwijzing van het subsidiebureau 

Helaas valt de stichting niet onder de criteria van het subsidiebureau, 

de hoofdzakelijke oorzaak van de afwijzing was onze doelgroep. 

De conclusie is dat we helaas via subsidiebureaus geen hulp kunnen krijgen. 

 • Documenten met sponsoracties. 

De penningmeester heeft de doelen op papier gezet. 

Dit zijn: * sponsorlopen *textiel bedrukken 

* flessen inzamelen *machtigingskaarten 

* christelijke evenementen *maandelijkse sponsoring  

 

Het hoofddoel is inkomsten werven voor de doelgroep in Kenia, met de volgende subdoelen:  

 • kinderen bewust maken van kinderen die leven in armoede: kinderen 4 kinderen. 

 • Door middel van contact leggen, zorgen voor verbinding. 

 

 

 

Mededelingen 

 • De penningmeester heeft een aantal suggesties gekregen waar eventuele hulp geboden kan worden in het fondsen werven voor de stichting, te weten:   

Familie Lindemans, TRIN, stichting TIMON 

 

 

 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • QR-code koppelen aan de bankrekening. 

 • Overleggen met de penningmeester LOFT over het aanschaffen van een drukapparaat. 

 • Visitekaartjes maken. 

 • Clubactie regelen. 

 • Penningmeester en secretaris nemen contact op met stichtingen over de watertanks. 

 

Vergaderpunten 

 • Introductiestukje: 

Een stukje schrijven met een foto van de bestuursleden. 

De penningmeester zorgt voor foto’s van social media. 

 • Plan van Aanpak sponsoring/verbinding 

 • De voorzitter heeft een gesprek gepland met de voorzitter van de stichting ‘Rene’s kids center’. Deze stichting doet ook veel in de sportwereld en dat zou voor onze stichting een mooie mogelijkheid zijn om nieuwe contacten te maken. 

 • Actually in action is ook een stichting waarmee de voorzitter contact op gaat nemen 

 

 • Evaluatie donatie naar tehuis in Kenia 

Het bedrag is enorm welkom en het tehuis kan het goed gebruiken. 

Inmiddels is er eten, drinken en kleding van de maandelijkse donatie gekocht. De contactpersoon in Kenia houdt ons via de social media op de hoogte hoe het gaat met de kinderen. 

 • Waterputten/tanks 

Daarvoor moeten nieuwe contacten gemaakt worden, dit pakken de penningmeester en de secretaris verder op. 

 

Rondvraag 

Het vastzetten van de actiepunten. 

 

Volgende datum vergadering vastzetten 

Deze zetten we vast op 25 oktober 2020. 

Vierde Vergadering: 

Nijkerk 12 Juli 2020

Notulen stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter, dankzij de flexibiliteit van de Medialoods kunnen we weer in Nijkerk vergaderen.

 

Vaststellen van de agenda.

Wat punten zijn verschoven in de volgorde, ivm het bellen van de contacten in Kenia.

 

Vaststellen Notulen 17 Mei.

De punten zijn doorgenomen en de meeste zijn uitgevoerd.

Het punt waarbij de bankzaken geregeld worden, zijn gewijzigd. Dit in verband met het veranderen van bank.

 • De bankrekening bij de N26BANK  is geannuleerd en omgezet naar een rekening bij de Rabobank.

De notulen zijn goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 1. Brief uitleg subsidiebureau Emmeloord.

Dit stuk was ter kennisgeving over de gang van zaken met het aanvragen van een subsidie.

 1. Documenten David.

Alle documenten zijn ook doorgegeven aan het subsidiebureau.

 1. UBO formulieren.

Die zijn in bezit van de penningmeester en inmiddels goedgekeurd door de RABOBANK.

 1. Plan van aanpak.

Is goedgekeurd door alle bestuursleden. Er zijn wat kleine wijzigingen gemaakt in de communicatiestijl om het plan wat meer professioneel neer te zetten.

 

Mededelingen

 • De voorzitter zou graag meer achtergrond informatie willen over het plan van aanpak voor de waterput. En dan met name over de aanbetaling die moet worden gedaan.

 • De vraag van de secretaris is, waarom het bedrag voor de pomp zoveel hoger is dan in bijvoorbeeld India, heeft dit te maken met de soort pomp?

 

 

 

Gesprek met contactpersonen in Kenia

Het gesprek verloopt gemoedelijk, voor het eerste gesprek van het een prettige kennismaking.

Het tehuis is in zeer slechte staat en de kinderen moeten ver lopen om toegang te krijgen tot water.

Helaas door de corona crisis hebben de contactpersonen geen inkomen meer.

 

In de evaluatie over het gesprek komt er uit dat de prioriteit op dit moment ligt bij het voorzien in geld voor voedsel, het uitzoeken van een mogelijkheid van een waterbron dicht bij het huis en de reperatie van het huis zelf.

 

 • In de volgende vergadering gaan we uitzoeken wat we kunnen doen met de watervoorziening.

 • Voor nu wordt er voor 5 maanden, elke maand 100,- euro overgemaakt zodat het tehuis de kinderen van eten kunnen voorzien.

 

Vergaderpunten

 

 1. Subsidiebureau:

 • stand van zaken.

Stukken liggen bij het bureau en het is nu afwachten op antwoord.

Mondeling is toegezegd dat de subsidie geen probleem moet zijn.

 • Contactlegging is op14 juli, bel afspraak en afspraak maken

 1. Rabobank:

 • Stand van zaken

 • Laatste papieren moeten worden ondertekend worden.

  • Bankpas moet nog binnenkomen.

 • Papieren ontvangen en tekenen

Zijn getekend.

 • Clubactie

 • Vanaf 1 September moet de stichting aangemeld worden bij de RABOBANK voor de clubactie.

 • Op de 2e zondag na de vakantiebreak, op 6 Sept. Gaan we de stichting promoten in de Family Church.

 • De stichting promoten op social media en in de omgeving zodat er gestemt kan worden.

 1. Textiel bedrukken

 • Aanschaf machine.

De penningmeester gaan op onderzoek naar een goede machine.

 • Samenwerking Loft?

LOFT gaat akkoord.

 

 

 

 

 

 

 1. Website:

 

 • Planning.

 • Notulen mogen op de website.

 • Tekstverwerking, een stukje introductie over onszelf.

 • Onder het kopje ‘projecten’ een verhaaltje van de contacten in Kenia plus foto’s.

 • Clubactie op de website.

 

 1. PvA sponsoring/ verbinding

De voorzitter zou een plan van aanpak maken voor de sponsoringen/acties en contacten met andere stichtingen.. Helaas is hij nog niet aan toe gekomen.

Dit komt op de agenda op de volgende agenda.

 

Rondvraag

 • We richten ons nu op het noodplan voor het tehuis in Kenia.

 • Onze prioriteit is nu geld binnen te brengen om verder hulp te bieden aan de kinderen.

 

 • De slogan van de stichting is :

‘wil je snel reizen, ga dan alleen.

Wil je ver komen ga dan samen.’

 

 • Een opmerking van de penningmeester;

Leg de druk niet te hoog voor jezelf en op elkaar.

We kunnen in ons eigen tempo de zaken op orde stellen.

 

 • Tip voor toekomstige donaties, donaties voor een container zodat er schoenendozen endergelijke naar Kenia kunnen verzonden worden.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 september 2020.

De locatie is waarschijnlijk de Medialoods in Nijkerk maar vanwege de maatregelen omtrent corona moet dat nog even nagevraagd worden.

 

Afsluiting

Voor het overzicht met betrekking tot het financiële plan voor Kenia, zou het handig zijn om verschillende doelen op te zetten.

Bijvoorbeeld 1 bedrag voor het huis, Zodat we prioriteiten kunnen stellen.

Derde Vergadering:

Leusden 17 mei 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een beeld over de bouwer die zijn huis op zand of steen bouwt.

Omdat wij bouwen aan een vast fundament, dus bouwen op steen, is de stichting bestand tegen stormen. Ook wat we opbouwen in Afrika.

Jezus is onze vaste rots, onze bron.

 

Vaststellen van de agenda.

Een aantal punten worden extra toegevoegd.

 

Vaststellen Notulen 19 April.

Aangepaste notulen worden verzonden naar de penningmeester voor het plaatsen op de website.

In de toekomst komt er een kleine controle op grammatica ivm dyslexie.

De notulen zijn goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 • De KvK

Stukken zijn ontvangen, officiele stukken heeft de penningmeester.

 • Bankrekeningnummer en betaalpas

Rekening is geopend, staat nu op naam van de penningmeester, wordt later op naam van de stichting gezet.

 • Financieel plan

De penningmeester blikt vooruit in het beleidsplan. Hier en daar moeten/kunnen bepaalde verwachtingen van inkomstenbronnen gewijzigd worden.

 • Contact/brief contactpersoon Kenia

Er is inmiddels mailcontact met de contactpersoon over plannen en het financieel plan omtrent het dorp voor de weeskinderen in Kenia.

Belcontact staat gepland voor in de volgende vergadering.

 • Belastingdienst

Penningmeester heeft contact gehad en heeft de papieren.

De stichting heeft geen loonheffing of belastingplicht en hoeft geen aangifte te doen.

 • Beleidsplan

Is door allen doorgenomen.

Aanvullingen zijn businessmodel en inkomstenbronnen.

Maandelijks inkomsten zijn gemarkeerd.

Beleidsplan staat vast en is goedgekeurd.

 

 

 • Aanvraag subsidie

Na meerdere pogingen tevergeefs contact te krijgen met het subsidiebureau is de conclusie van het bestuur een ander bureau te zoeken.

De penningmeester zal deze taak op zich nemen.

 

Mededelingen

 • Het vaststellen van de vakanties, in deze periode stellen we een rust periode in.

Dit wordt van 16 juli tot 17 augustus.

 • Voor allen geldt dat er doordeweeks zoveel mogelijk aan taken wordt gewerkt en de weekenden vrij worden gehouden.

 • De inloggegevens van het e-mailaccount van de stichting blijven in handen van de penningmeester, hij is het aanspreekpunt. Belangrijke e-mails worden doorgestuurd.

 

Vergaderpunten

Vooruitblik 2e helft jaar 1 september- 31 december

 • Plan van aanpak

 • De penningmeester maakt een plan van aanpak voor kleding, media, website, bronnen aanspreken.

 • Investeren in drukmachine om kosten te drukken.

Voorzitter

 • Maakt plan van aanpak connecties met stichtingen.

Secretaris

 • Agenda’s in de gaten houden voor het promoten van de stichting.

 • Website

 • Is in de lucht, notulen kunnen toegevoegd worden.

 • Mocht er in de toekomst promotiemateriaal beschikbaar komen, dan kunnen geïnteresseerden dit per e-mail bestellen.

 • Social media

 • 1x per week social media.

 • 1x per maand nieuwsbrief, met elke maand een nieuw aspect/verrassend nieuws.

 • Automatische overschrijvingen

 • Bij de bank is het mogelijk automatische incasso’s in te stellen.

 • Penningmeester zoekt de QR code uit.

 • Promoten van de stichting kan het beste eind mei (ivm vakantiegeld), kerst en 13e maand.

 • Visitekaartjes is ook handig om te hebben.

 • Namen van bedrijven die doneren komen met een link op de website, maar niet op de homepagina.

 • Contact Kenia

 • Het is belangrijk om telefonisch duidelijk te maken dat wij in het eerste stadium zitten van het oprichten van de stichting.

 • Financieel zijn wij alleen nog in staat in de eerste levensbehoeftes van de kinderen in Kenia te voorzien.

 • De plannen die de contactpersoon heeft gestuurd zijn voor ons op dit moment te ambitieus.

 • Besloten is om op de volgende vergadering te bellen met de contactpersoon in Kenia.

 • Het is van belang transparant te blijven en met het hart naar elkaar te blijven luisteren.

 • Afronden oprichting

Het is niet gelukt om het eerste doel te behalen voor 16 juli 2020, namelijk het afronden van de fundamenten van de stichting. Het laatste wat hiervoor geregeld moet worden is de subsidieaanvraag, dit wordt na de vakantie afgerond.

 

Rondvraag

Zoals eerder in de vergadering is besproken is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met de mensen in Kenia. Op dit moment is er het vermoeden dat er bepaalde verwachtingen zijn waar we niet aan kunnen voldoen.

De conclusie van het geprek met het bestuur is dat we ons objectief moeten blijven opstellen en vooral met het hart moeten blijven luisteren.

We zullen in de toekomst waarschijnlijk tegen culturele verschillen aanlopen maar daarbij is het heel belangrijk dat we transparant blijven naar elkaar.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 juli 2020.

De locatie is waarschijnlijk de Medialoods in Nijkerk maar vanwege de maatregelen omtrent corona moet dat nog even nagevraagd worden.

 

Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten met de wijze woorden van de voorzitter: ‘just be You’.

Tweede vergadering:

Leusden, 19 april 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering met een kleine evaluatie van het bezoek aan de notaris.

Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.

Doorspreken ingekomen stukken

De orginele papieren van de notaris gaan naar de penningmeester, de rest van het bestuur heeft toegang tot de papieren via de inlog site van de notaris.

De penningmeester heeft alles aangevraagt bij de Kamer van Koophandel en gaat een zakelijke bankrekening aanvragen.

 

Doornemen agendapunten

 • Visie: is deze duidelijk?

Na het bespreken van de visie en het beleidsplan is er besloten dat op 5 mei

de penningmeester en de voorzitter samen gaan werken aan het plan en visie.

Als dat staat kunnen we verder bouwen op dit fundament.

 • Subsidies en sponsoringen

De penningmeester heeft een bedrijf/organisatie in Emmeloord gevonden waar hij een gesprek mee aangaat over welke subsidies we als stichting kunnen krijgen.

Qua sponsoringen is het plan dat via sponsoracties op scholen aan te pakken en misschien ook via de kerk en kinderdienst.

Verder hebben we nu al een inflow van wat financiële steun.

 • Termijnen: wanneer willen we wat bereiken?

Eerst moet er een duidelijk beleidsplan opgesteld worden, willen we verder kunnen bouwen.

Ook speelt mee dat door de corona crisis de respons van bedrijven langer op zich laat wachten, waardoor dit meer tijd kost.

De doelstelling is om per juli 2020 het fundament voor de stichting te hebben neergelegd.

 

Toevoegingen voor de stichting

 • De voorzitter gaf nogmaals de tip contact te leggen met een stichting die ook werkt met het soort visie dat C4C heeft, zodat we het wiel niet nogmaals hoeven uit te vinden.

 • De secretaris gaf aan in onze eigen kerk met de kinderen wat te ondernemen in vorm van een spaarpotje of iets dergelijks.

 • De penningmeester wilde graag het gesprek met de voorganger aan gaan wat de kerk voor de stichting kan betekenen.

 

 

 

 

Rondvraag

Het is voor het bestuur belangrijk te bespreken wat de sterke en zwakke punten zijn van de leden, om  elkaar te kunnen ondersteunen en opbouwen waar dat nodig is.

 

Volgende vergaderdatum

De volgende vergadering is op 17 mei, deze zal plaats vinden in Leusden.

 

Sluiting

 • De penningmeester gaat ervoor zorgen dat de notulen op de website komen.

 • In de komende tijd komt er een gesprek/kennismaking met de contactpersoon in Kenia

 • Bij het noteren van het beleidsplan wordt er even gebeld naar de secretaris voor het doorspreken.

 • Bij het bespreken en noteren van doelen in de plannen voor de stichting willen we bepaalde dingen, bijvoorbeeld visie en punten waar we voor staan, duidelijk hebben. Maar daarnaast ons niet vastpinnen aan datums of beloftes waar we misschien ons in de toekomst niet strak aan kunnen houden.

Dit om misverstanden of verkeerde communicatie te voorkomen naar de sponsoren.

 

We sluiten af met gebed en zegen voor de stichting.

 

                                                

                                               Agendapunten volgende keer

 • Bespreken beleidsplan

 • Vaststellen gesprek contactpersoon in Kenia

 • Is alles rond voor juni?

Eerste vergadering:

Nijkerk, 15 Maart 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De penningmeester opent de bijeenkomst met het delen van de stukken die hij al heeft.

De officiële statuten worden opgemaakt door het notariskantoor, dit zal 15 werkdagen duren, dan zal de stichting officieel starten.

 

Belangrijkste pijler voor de stichting is,

 ‘foundation where God reigns’

 

Doelstellingen zijn:

 • Communes opbouwen

 • Voorzien in schoolbenodigheden

 • Waterput, kerkgebouw/school

Subdoelstellingen zijn:

 • Ondersteuning bieden in onderwijs

 • Persoonlijke zorg

Het is de bedoeling alles zo veel mogelijk in eigen handen te houden.

 

Strategisch plan is:

Vanuit Nederland de stichting opzetten, sponsoren en subsidies vinden.

Tip van de voorzitter: advies vragen aan andere stichtingen wat de tips en tricks zijn.

De penningmeester is/gaat opzoek naar sponsoren en subsidies.

 

Visie

 • Bewegen vanuit chistelijk oogpunt.

 • Kinderen en daklozen in Derde Wereldlanden onderdak, voedsel en christelijk onderwijs verschaffen.

 • Marktomvang

De penningmeester zal de visie opsturen aan de rest van de bestuursleden zodat daar een plan van aanpak en verdere acties aan gekoppeld kan worden.

 

Diensten die we willen aanleveren:

 • hoofddoel: opbouwen van dorpen en onderdak creëren

 • sponsoren van projecten ter plekke

 • schoolartikelen, schoenen, uniformen uitdelen

 • ondersteuning bieden in onderwijs en sport

 • het ondersteunen van lokale kerken

 • onderwijzen in zelfvoorziening/ondernemen

 • bouwen aan de toekomst van de kinderen/personen (niet alleen financieel)

 

 

 

 

 

Wanneer is de stichting zover om de activiteiten te promoten op verschillende plekken?

 • Het is van belang eerst alle zaken rondom het oprichten van de stichting te regelen, met een duidelijke basis en missie. Hierna kunnen we de stichting beter promoten en presenteren.

Is het de bedoeling dat er alleen financiën worden geleverd of ook fysiek werk?

 • Het is de bedoeling dat de voorzieningen in samenwerking met andere stichtingen gebouwd worden.

 • Naast financiële ondersteuning levert de stichting ook persoonlijk support.

 

Het Logo

De drie kleuren groen, geel en rood zijn naast de favoriete kleuren van Jonathan ook de meest gebruikte kleuren van Afrikaanse vlaggen.

Een arend staat voor op grotere hoogtes vliegen.

 

 

Sluiting

 • Financieel moet alles nog even uitgezocht worden maar ons doel is eerst de visie uit te werken zodat we dit ook goed kunnen presenteren bij sponsors.

 

 • We spreken af om komende bijeenkomsten op zondag na de kerkdienst te houden.

 

 • Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst voor de volmacht in verband met de stichting even uitgesteld.

 

 

 

Agendapunten voor de volgende keer:

 • Visie duidelijk

 • Duidelijke agenda voorbereiden

 • Binnen welke termijnen willen we onze doelstellingen verwezenlijken?

bottom of page