top of page

Notulen

Dertiende vergadering

Nijkerk 13 Maart 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze vergadering.

 

Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord dus de vergadering wordt voortgezet.

 

Vaststellen notulen 16 januari 2022

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

En inmiddels op de website vermeld.

 

Actiepunten.

 • Contact met contactpersoon andere stichting

Penningmeester legt opnieuw de uitnodiging neer voor het bijwonen van de volgende vergadering voor het uitwisselen van meer informatie tussen beide stichtingen.

 • Adreswijziging doorgeven aan de KvK.

Dit actiepunt is afgerond.

 • Papieren van de UBO inleveren bij de KvK.

Dit actiepunt is afgerond.

 • Financieel jaarverslag opsturen naar bestuursleden.

Dit gaat de penningmeester regelen.

 • Resultaten van websitecheck versturen naar bestuursleden.

Gaat de penningmeester regelen.

 • Verslag geven van gesprek met contactpersonen stichting in Kenia over de verdere plannen met het werk en eigen inkomen.

Als alles volgens plan gaat is er weer vanaf april werk en eigen inkomen.

Ingekomen stukken

 • UBO registratie

 • Bevestiging Opzeggen 2e bankpas

 • Jaarverslag

 • Offerte Socialloog

Hulp bij betere bereikbaarheid op social media.

Kosten zijn te hoog voor het pakket dat deze organisatie heeft voorgedragen.

Het voorstel is nu te vragen naar eventueel wat tips en tricks.

 • Aanmelding opwekking

 

Mededelingen

 • Voorzitter neemt vakantie en is een periode even niet beschikbaar.

 • De secretaris geeft aan te stoppen als bestuurslid.

De penningmeester neemt het op zich om een nieuwe secretaris te werven.

Vergaderpunten

 • Jaarverslag

 • Financieel overzicht

 • We hebben op dit moment 3 projecten in het buitenland die maandelijks gesteund worden. Alle 3 krijgen ze 100 euro per maand.

Het 4e tehuis krijgt bedragen op aanvraag.

 • Investeringen

 • Er wordt meer voorraad aangelegd voor de merchandise. Zo kunnen bestellingen sneller verzonden worden.

 • De penningmeester heeft autostickers besteld met QR codes en andere gegevens voor meer reclame.

 • Opwekking en EO jongerendag.

 • Helaas is op EO jongerendag geen plek meer.

 • Op opwekking wordt plek geregeld.

Rondvraag

De Goalball vereniging zou graag fotomateriaal en info willen hebben wanneer de t-shirts en kleding aankomen in Kenia.

Helaas loopt het verzenden moeizaam dus waarschijnlijk is de beste optie om alle kleding in de bagage mee te nemen mocht er nog een reis worden gemaakt die richting op.

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 24 April 2022 plaatsvinden.

Afsluiting

 

Twaalfde vergadering

Nijkerk, 16 Januari 2022

Notulen Stichting

Christians For Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom aan de bestuursleden voor deze eerste vergadering van het jaar.

De voorzitter deelt de indruk die hij had afgelopen week.

Zoals Jezus omkeek naar de wezen en weduwen vanuit relatie, zo zal het ook zijn voor de stichting. Denk groot, maak grote plannen.

 

Vaststellen van de agenda.

Het eertse punt op de agenda is een kennismakingsgesprek met een externe persoon, ook met een stichting in het buitenland. Helaas is deze persoon niet in staat vandaag aanwezig te zijn dus zal de penningmeester het contact verder oppakken.

 

Vaststellen notulen 14 nov. 2021.

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 • Bevestiging van de bank over opzegging 2e bankpas.

Mededelingen.

 • Penningmeester heeft een adreswijziging voor de stichting i.v.m. verhuizing doorgegeven.

Vergaderpunten.

 • Financieel overzicht van de stichting.

 • Penningmeester heeft het financieel overzicht gecheckt, mist nog 1 bedrag maar wordt opnieuw uitgezocht.

Financieel overzicht zal 1x in het kwartaal in de vergaderingen langskomen.

 • Verzoeken vanuit Kenia voor financiën.

Opletten met hoeveelheid financieën die vrijblijvend naar Kenia blijven gaan en meer stimuleren met het beter plannen met aankomende financiële lasten.

Wel is het belangrijk dat de kinderen de kans houden om naar school te gaan.

Daar zal de komende tijd meer aandacht voor komen; hoe daar vaste financiële inkomens voor binnen gehaald kunnen worden om dat project te kunnen blijven steunen naast de maandelijkse steun die al geboden wordt.

 

 • Het schoolsysteem werkt als volgt: een blok van 3 maanden school en dan een blok van 1 maand vrij. Dit herhaald zich het hele jaar door.

Een blok school kost 160,- euro per student in Kenya.

Mocht een tiener geen school kunnen betalen dan wordt de student weer naar huis gestuurd.

 

Het doel is echt meer vaste sponsoren te krijgen zodat er geen studenten naar huis worden gestuurd.

 • Actielijst doornemen

penningmeester

 • Op de website vermelden wat er is aangeschaft met het geld tijdens de reis naar Kenia. (gas, matrassen)

 • Promo filmpje maken. 

 • Visitekaartjes en flyers regelen

 • Corrigeren van de notulen en verslagen. 

 • voor elk kwartaal komt er een financieel overzicht. Voor komende vergadering 16 Januari zal dat het overzicht zijn van Sept-Dec.

 • Flessenactie weer aandacht geven.

 • Boekentafel bespreken met Johan/willemijn.

 • Bijhouden van de kilometervergoeding naar de bestuursleden.

 • Resultaten websitecheck naar de rest van de bestuursleden sturen.

 • Promotiemateriaal samen met de voorzitter uitzoeken.

 Secretaris

 • Nieuw document maken vrijwillige bijdrage, voor eind Januari.

Voorzitter

 • Promotiemateriaal uitzoeken met de penningmeester. Broodtrommels e.d.

Met betrekking tot de t-shirts zou een leuke tekst op de voor of achterkant het meest aantrekkelijke zijn en op de mouw bijv. het logo van c4c.

 • Jaarverslag

 • Website en social media (facebook, instagram en linkedin)

 • Cadeautje voor onze sponsors

 

 • Meer op social media delen waar we specifiek het geld aan uitgeven.

 • Bij het tehuis in Kenia kijken waarin meer in de toekomst geïnvesteerd kan worden. Bijv. In koffie verbouwen.

Meer promoten op Opwekking en EO jongerendag.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 13 maart 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Elfde vergadering:

Nijkerk, 14 nov 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Bij de bestaande agenda worden nog extra punten toegevoegd, hierna wordt de  

agenda  goedgekeurd. 

 

Vaststellen notulen 12 sept 2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Evaluatie van de reis naar Kenia. 

 

Mededelingen. 

 • De penningmeester deelt de in en uitgaven van de rekening. 

Ook maken steeds meer mensen gebruik van de stichting om geld over te maken i.v.m. de ANBI status. 

 • Nu worden vanuit de stichting kinderen gesponsord met schoolgeld. Het verlangen is hier vaste en zeker meer sponsoren voor te vinden zodat de stichting zich meer kan richten op het verbeteren van onderdak e.d. 

 

Vergaderpunten. 

 • Actie punten van afgelopen vergadering bespreken.  

Penningmeester:. 

 • 2e Bankpas opzeggen. 

Handig om op te zeggen in deze komende weken. 

 • Promo filmpje maken.  is een punt met urgentie   

 • Visitekaartjes en flyers regelen.  Is een punt met urgentie  

De deadline voor deze actie wordt 10 dec. 

 • Corrigeren van de notulen en verslagen.   

De deadline voor dit punt is eind December. 

 • Documenten ondertekenen vrijwillige bijdrage.   

Dit wordt meteen per plekke gedaan. Elk betuurslid heeft nu een document. 

Ook worden voortaan de kilometervergoedingen bijgehouden en uitgekeerd door de stichting aan de bestuursleden. 

 • Overleggen met de voorgangster van Family Church over promotie bij de boekentafel. 

De penningmeester gaat dit even oppakken. Ook is misschien de optie dat mensen hun tienden kunnen geven doormiddel van een machtigingskaart, zo kunnen ze i.p.v. hun tienden altijd in de grote pot van FC te doen, gericht kunnen geven. 

Deze mededeling zou meegenomen kunnen worden bij de Host taak in de kerk, even overleggen met kernteam. 

Ook is het handig de flessenactie weer onder aandacht te brengen. 

 • Website check uitzoeken: bijkomende kosten e.d.  

De check is uitgevoerd: optimaal voor mobiel gebruik, verbonden aan de socials, enz. Er zijn verbeterpunten die door de penningmeester de komende tijd zullen worden opgepakt. 

 • Kinderen uit het tehuis met foto op  website zetten : sponsor een kind.  

Dit wordt door de penningmeester de komende tijd even opgepakt, hiervoor moet een extra tool bijkomen voor op de website. 

Dit wordt voor 3 december geregeld. 

 • Pakketten maken : schoolgeld sponsoren, schoolkostuum sponsoren, eten voor een week enz  

Hiervoor geld het zelfde als voor het vorige actiepunt, dit wordt zo snel mogelijk door de penningmeester opgepakt. 

 • Voor de komende 4 maanden 100,- euro overmaken naar Simon en David. 

In hoeverre kan het tehuis in Kenia zich inmiddels weer meer zelf redden, i.p.v. blijvend gebruik te maken van de noodactie die we vorig jaar hebben opgezet.  

 

 • Het werven van vrijwilligers. 

De voorzitter heeft een persoon gevonden, de rest van de mensen heeft nog geen concreet antwoord gegeven. 

De penningmeester zal dit het komend jaar oppakken in de Family Church. Met name bij de kids. 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 16 januari 2022 plaatsvinden. 

 

Afsluiting 

Tiende vergadering:

Datum: 12 september 2021  

Locatie: Medialoods, Nijkerk  

 

 Aanwezig:  

Jonathan Floor, penningmeester   

Martijn Schoonhoven, voorzitter   

Ayla van der Pols, secretaris   

 

Welkom en opening.  

De vergadering wordt geopend door de voorzitter met een kort welkom 

en een evaluatie van de reis naar Kenia van de penningmeester. (zie extra bijlage) 

 

Vaststellen van agendapunten.  

De agenda is goedgekeurd 

 

Bespreken notulen 13 Juni 2021.  

Notulen zijn goedgekeurd. 

 • Vergaderpunten.  

 • Financieel overzicht van de uitgaven in Kenia  

 • Zie extra bijlage 

 • Financieel overzicht van de stichting. 

 • Zie extra bijlage 

 • Hoe gaat de ondersteuning van het project in Uganda.  

Vanuit de stichting is een bedrag overgemaakt zodat deze mensen zelf kunnen bouwen, tuinieren e.d. 

Deze mensen nemen veel zelf initiatief. Dit project zal sporadisch worden gesteund. 

 • Ondersteunen 2e tehuis in Kenia.  

 • Binnen de stichting is overlegd dat het financieel mogelijk is om het 2e tehuis te steunen. Het verblijf is slechter maar het onderwijs is beter. Dit tehuis zal de komende 4 maanden met 100,- euro gesteund worden. 

 • Hoe verder met watervoorzieningen in Kenia.  

De put bij het tehuis is verder uitgegraven en is voorlopig genoeg voor de watervoorziening. 

 • Promotie en boekentafel FC.  

 • De penningmeester gaat dit met de voorgangster van FC oppakken die over de organisatie van de boekentafel gaat. 

 • De penningmeester maakt een leuk filmpje van de reis naar Kenia als promotie materiaal. evt. iemand vragen voor hulp. 

 • Vrijwilligers zoeken voor de stichting.  

Dit is een punt wat meer tijd gaat innemen en daar nemen we tot eind December voor. 

 

 

 

 • 2e pas opzeggen Rabobank.  

De penningmeester moet daar nog even achteraan om het hele proces helemaal af te sluiten. Hierbij is de evt. samenwerking met project Nehemia hierbij uitgesloten. 

 

 • Jaarverslag en verslag van reis naar Kenia op de website.  

Dit pakt de penningmeester de komende tijd even op. 

 • Sponsoring / bedrukkingsapparaat 

 • Na overleg met derden gaat bedrukken e.d. te veel energie kosten om zelf uit te voeren. Het is makkelijker pakketjes te maken met bekers en broodtrommels bijv. met het C4C logo erop en daar een marge op vragen. 

Zo kunnen er bijv. sleutelhangers en andere kleinere producten genomen worden en ook als klein promotie materiaal verkocht worden. 

De penningmeester gaat meer opzoek naar mogelijkheden binnen een eigen bedrijf en zo op deze manier meer voor de stichting te kunnen betekenen. 

Ook is de sponsoren bedanken die al financieel steunen heel belangrijk, bijv. met een BBQ of een klein bedankje in de vorm van een cadeautje. Of de kinderen in Kenia een liedje laten zingen speciaal voor de sponsoren. 

 • Scholen die helpen. 

Eerst gaat de focus naar de social media en promotie. 

 

 • Rondvraag  

 • Een kleine evaluatie naar de emotionele en geestelijke gesteldheid van de penningmeester na de reis naar Kenia. 

Een goed punt wat naar boven komt is de volgende keer niet alleen meer alleen gaan. 

 • Wat gaan we doen met de shirts van de goal ball? Gaan we het verzenden of meegeven aan degene die de volgende keer naar Kenia gaat. Dit zal de komende tijd even uitgezocht worden. 

 

 • Volgende datum vergadering vastzetten  

 • Volgende vergadering gaat plaatsvinden op 14 november. 

 • De datum voor de overdracht van de shirts van de goal ball naar de stichting. 13 oktober wordt de overdracht. 

 • Afsluiting  

Negende Vergadering:

Nijkerk, 13 Juni 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

De agenda is  goedgekeurd. 

Meteen wordt het punt op de agenda van de secretaris besproken. 

Haar mededeling is dat zij zich niet op een actieve rol op de voorgrond zal begeven maar echt alleen zich op de achtergrond zal bezighouden met haar taken als secretaris. 

Hierbij komt ook haar advies, om net als veel stichtingen, niet als bestuur de fondsenwervingen en sponsoracties acties op ons te nemen, maar om vrijwilligers te vinden die hierbij kunnen helpen. 

 

Vaststellen notulen 25 april  2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Statuten Project Nehemia. 

Deze zullen door de secretaris worden behouden in het archief voor eventuele acties in de toekomst. 

 • Mailcontact project Nehemia. 

Deze zullen eveneens opgeslagen worden. 

Mededelingen. 

 • Mededeling secretaris. 

Is reeds besproken bij het vaststellen van de agenda. 

 • terugkoppeling geven over cadeautjes voor sponsors en eventueel bedrijven. 

Penningmeester gaat dit punt oppakken na zijn reis naar Kenia. Dit zal een lopend actiepunt zijn die het komend half jaar wordt uitgewerkt. 

 • kleding Goalball naar Kenia via social media. 

De kleding zal door de penningmeester meegenomen worden naar het tehuis in Kenia. Het verzoek van Goalball is dit ook met de aanwezigheid van leden van de stichting hier een persbericht op social media te kunnen verspreiden. Dit zal worden opgepakt door de voorzitter en penningmeester. 

 

 

 

 

 

Vergaderpunten. 

 • Actie punten van afgelopen vergadering bespreken.  

 • Penningmeester:. 

 • Promo filmpje maken. 

- Is een lopende actiepunt. 

 • Visitekaartjes regelen. 

- Is een lopende actiepunt. 

 • Uitzoeken nieuwe/andere QR code 

Helaas is de QR code regelen bij MOLLIE geen optie, de penningmeester gaat onderzoeken of de stichting bij een andere organisatie terecht kan. 

 • Corrigeren van de notulen en verslagen. 

 • Documenten ondertekenen vrijwillige bijdrage. 

Deze mogen daarna overhandigt worden aan de secretaris en voorzitter. 

 • Uitzoeken welke basisscholen mee zouden willen werken aan projecten. 

Dit is een actiepunt wat word opgepakt na de vakantie. 

 • Secretaris: 

 • Ontwerpen van tekst op armbandjes. 

Is een actiepunt wat na de vakantie wordt opgepakt 

 • Voorzitter: 

 • Annemiek vragen tekst te ontwikkelen voor armbandjes. 

 

 • Extra bankrekening, wat gaan we daar mee doen? 

Deze is inmiddels opgezegd door de penningmeester. 

 • Apparatuur bedrukking. 

Dit wordt voorlopig stopgezet i.v.m. de hoge oplopende kosten. Mochten in de toekomst hier de financiën ruimschoots voor aanwezig zijn, kan dit weer worden opgepakt. 

Ook is het nodig te kijken of hier de energie en tijd voor is om naast alle sponsoraties op te pakken en draaiende te houden. 

Wellicht kan hier met een vrijwilliger aan gewerkt worden. 

 • Sponsorplan doornemen (gemaakt door Jonathan). 

Plan is besproken en hierbij is duidelijk dat hiervoor ook de inzet van vrijwilligers erg goed van toepassing zou zijn. 

 • Terugkoppeling College te Ermelo (door de Voorzitter). 

De voorzitter heeft een productief gesprek gehad met personen van het college. Er zijn bijvoorbeeld sport activiteiten waarbij de leerlingen hun inzet kunnen tonen voor de stichting doormiddel van sponsorlopen. 

 • Voorlichtingen geven na de zomer op scholen en andere locaties. 

Hiervoor maakt de penningmeester ook een plan maar dit zal ook na de vakantie worden opgepakt. 

 

 

 • Bespreken sponsoring nieuw project Oeganda. 

Alle leden van het bestuur zijn er mee eens dat dit project de steun meer dan waard is. De inzet en toewijding van de contactpersonen in Uganda is bewonderingswaardig en zij kunnen de steun goed inzetten. 

 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 12 September 2021 plaatsvinden. 

Afsluiting 

Achtste Vergadering:

Nijkerk, 25 April 2021 

Notulen Stichting  

Christians For Children 

 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester  

Martijn Schoonhoven, voorzitter  

Ayla van der Pols, secretaris  

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

De agenda is  goedgekeurd, inclusief de op het laatst toegevoegde punten. 

 

Vaststellen notulen 14 maart  2021. 

De notulen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Mail communicatie met project Nehemia 

 • Statuten Nehemia. 

Mededelingen. 

 • De penningmeester zal vanaf mei 2021 een dag minder in loondienst zijn om hiermee meer tijd te investeren in de stichting. 

 • Er is een leuke gift ontvangen vanuit de kerk. 

 • De aanvraag bij Mollie wordt vanwege de drukte voorlopig niet in behandeling genomen.dat betekend dat er voorlopig nog geen QRcode is. 

 • De voorzitter is in mei een week offline. 

Vergaderpunten. 

 • Samenwerking met project Nehemia. 

 • Vrijwillige bijdrage. 

Als bestuur kunnen we afstand doen van onze vrijwillige bijdrage. Omdat we niets ontvangen vanuit de stichting is dit een leuke meevaller bij de belastingaangiften. 

Voor het komend jaar is het goed even bij te houden hoeveel tijd we in de stichting stoppen 

Bespreken van de actiepunten. 

 • Alle actiepunten worden in een apart document aan alle deelnemers van de vergadering gestuurd. 

 • De actiepunten met betrekking tot project Nehemia staan even in de wacht. 

 • Het actiepunt met betrekking tot de bonnetjes vanuit Kenia: bepaalde grondstoffen worden direct van de boerderij gekocht en daar zijn geen bonnetjes van.  

 • Vanaf de meivakantie gaan de organisaties en scholen weer meer open, wat zijn onze plannen? 

 • De penningmeester maakt draaiboeken met plannen voor sponsoracties. 

 • Voorzitter neemt contact op met een voortgezet onderwijs school bij hem in de buurt. 

 • Bedrijven en organisaties een presentje geven als dank voor hun donatie. 

 • De plannen die we hebben werken we uit en we kijken wat we nog meer kunnen verzinnen. 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal op 13 juni 2021 plaatsvinden. 

Afsluiting 

Zevende vergadering:

Nijkerk, 17 januari 2021 

Notulen

Stichting  Christians for Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

Oprichters stichting Nehemia 

 

Opening 

De opening wordt geleid door de voorzitter, dankzij de flexibiliteit van de Medialoods kunnen we weer in Nijkerk vergaderen. 

Bij de vergadering zijn de oprichters van stichting Nehemia (verder: Nehemia) aangeschoven om te praten over een eventuele samenwerking. 

In de komende maand wordt er contact opgenomen met de notaris uit Lelystad om alle officiele documenten op orde te maken om Nehemia een dochter organisatie te maken van de Christians for Children (verder: C4C). Hierdoor kunnen beide stichtingen gebruik maken van dezelfde ANBI status. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Agendapunten worden uitgesteld tot het einde van de vergadering om plaats te maken voor een overleg over de samenwerking voor beide stichtingen. 

De actiepunten worden bij de notulen besproken. 

De agenda is voor de rest goedgekeurd. 

 

Bespreken van de actiepunten. 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • Penningmeester: 

 • Gesprek M. op papier zetten en opsturen naar de secretaris. 

- Is toegestuurd. 

 • Promo filmpje maken. 

- Is een actiepunt voor de volgende keer. 

 • Visitekaartjes regelen. 

- Wordt opgepakt als de ANBI status rond is. 

 • Supermarkt in Baarn benaderen voor de flessenactie. 

- Is een actiepunt voor de volgende keer. 

 • Secretaris: 

 • Contactpersoon in Kenia begeleiden in aanvragen watertank. 

- Is gebeurd. 

 • Introductie stukje schrijven. 

- Is gebeurd. 

 • Voorzitter: 

 • Supermarkt in Ermelo benaderen voor flessenactie. 

- De supermarkten in Ermelo zijn niet geïnteresseerd om te steunen met de flessenactie. 

 

 

Vaststellen notulen 8 november 2020. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

 • Jaarverslag van de stichting 

 

Vergaderpunten 

 • Verdere financiële hulp naar Kenia 

We zullen de stichting in Kenia tot juni/juli 2021 steunen met een financiële bijdrage.  

Er wordt in mei 2021 opnieuw gekeken of de contacten in Kenia hun werkzaamheden weer kunnen oppakken of dat er nog verdere extra financiële steun nodig is. 

Ook is het verzoek aan de stichting in Kenia om bonnetjes te leveren van hun gekochte producten. Zo is het voor de financiële administratie duidelijk wat er aan kosten gemaakt en nodig zijn qua eten en drinken. 

 

 • Nieuwe actiepunten 

 • Penningmeester 

 • Bonnetjes vragen aan de contacten in Kenia. 

 • Jaarverslag doorlezen en eventueel aanpassen. 

 • Financieel jaarverslag afronden. 

 • Promofilmpje maken. 

 • Visitekaartjes regelen. 

 • Voorzitter. 

 • Contact zoeken met de notaris in Lelystad in verband met de ANBI status 

 • Secretaris. 

 • Beleidsplan en statuten sturen naar contact Nehemia. 

 • Jaarverslag doorlezen en eventueel aanpassen. 

 

 • Plan van Aanpak komend half/gehele jaar. 

 • Het mogelijk maken van het promoten van de stichting. 

 • Het plan van samenwerking met Nehemia uitwerken. 

 • Werven van meer naamsbekendheid. 

 • Meer maandelijkse sponsoren, door meer promotie C4C 

 

 

Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 maart 2021. 

De locatie is de Medialoods in Nijkerk. 

 

Afsluiting 

Zesde vergadering:

Nijkerk 08 November 2020 

Notulen stichting  

Christians 4 Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering met een welkom. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Er  zijn een aantal aanvullingen voor de agenda, dit wordt goedgekeurd dus de agenda kan worden vastgesteld. 

 

Vaststellen Notulen 17 mei. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 

 • Afwijzing van clubactie 

Helaas valt de stichting niet onder de criteria van de clubactie van de RABOBANK, 

de hoofdzakelijke oorzaak van de afwijzing was het feit dat de stichting geen plaatselijke hulp bied maar hulp in het buitenland. Het doel van de clubactie was het steunen van plaatselijke goede doelen. 

 • plan met sponsoracties. 

Dit plan zal nog worden toegestuurd door de penningmeester. 

 • Plan van verbinding. 

De voorzitter heeft een gesprek gehad met een contactpersoon, ook met een stichting in het buitenland. Hierbij hebben we tips en informatie ontvangen hoe de stichting C4C zich meer op de kaart kan zetten. 

 • Wat opviel was dat veel punten al door de penningmeester in het plan met sponsoracties zijn opgenomen. 

 • Een punt van aanpassing is de verbinding met andere kerken; dit is in combinatie met sportevenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 • Contact met andere donateurs. 

De secretaris heeft contact opgenomen met verschillende andere donateurs van de stichting in Kenia. 

 • Met 2 contactpersonen in Nederland is contact mee opgenomen maar nog geen response van ontvangen. 

 • 1 contactpersoon in Amerika heeft in begin 2020 een donatie actie opgezet, hiermee is geld opgehaald voor 2 slaapzalen voor de kinderen in Kenia. 

 • Verdere donaties naar Kenia. 

Halverwege 2020 is besloten het tehuis in Kenia te steunen met een financiële donatie per maand vanwege een tekort ter gevolgen van de corona crisis. 

Na overleg is besloten deze donaties nog een half jaar voort te zetten, zodat de kinderen gegarandeerd in hun eerste levensbehoefte kunnen worden voorzien. 

 

Vergaderpunten 

 • Gesprek van penningmeester met leider van de Kerk. 

Vanuit de kerk zelf kan geen finaciële steun komen, wel kwamen er goede tips. 

 • Doelen abstract neerzetten en visueel maken. 

voorbeelden zijn; hoeveel geld is er nodig voor stenen, een dak enz. 

Mensen hebben iets visueels nodig om een beeld te krijgen wat er gebeurd/wat de vorderingen zijn. 

 • Automatische incasso’s regelen. 

 • Kort promofilmpje maken. 

 • Het uitzoeken van de waterputten 

 • Secretaris. 

Na wat rondvragen is de zoekactie uitgekomen bij een stichting NASF. Hierbij kan de contactpersoon in Kenia zelf aanvraag doen voor een watertank. 

 • Penningmeester. 

Heeft contact gehad met stichting Timon, helaas kunnen zij ons niet verder helpen met de watertanks. 

 • Actiepunten doornemen. 

 • Visitekaartjes 

Deze kunnen pas geregeld worden als de QR-code is geregeld. 

 • Kleding bedrukken 

Dit wordt uitgesteld i.v.m. kosten. 

 • Website & introductie stukjes. 

De secretaris moet nog een stukje insturen.  

Penningmeester zorgt voor de foto’s. 

De website zelf is nu te lezen in het Nederlands en Engels. 

 

 

 

 • Sponsor acties. 

 • Flessenacties 

Het bedrag is niet enorm, penningmeester en voorzitter nemen contact op met supermarkten voor evt. extra steun. 

Rondvraag. 

Er zijn geen vragen meer. 

Wel nog wat tips voor het promoten van de stichting. 

 • Doe waar je goed in bent/waar je talent ligt 

Als op braderieën staan niet jou ding is, ga dan taarten bakken of zo. 

 • Mensen willen graag wat terug. 

Geef bij een bepaald bedrag aan donatie een sleutelhanger of iets dergelijks. 

Geef mensen een bepaalde titel bijv. Engel. 

 

Volgende datum vergadering vastzetten 

 • Deze zetten we vast op 17 Januari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • Penningmeester: 

 • Gesprek M. op papier zetten en opsturen naar de secretaris. 

 • Promo filmpje maken. 

 • Visitekaartjes regelen. 

 • Supermarkt in Baarn benaderen voor de flessenactie. 

 • Secretaris: 

 • Contactpersoon in Kenia begeleiden in aanvragen watertank. 

 • Introductie stukje schrijven. 

 • Voorzitter: 

 • Supermarkt in Ermelo benaderen voor flessenactie. 

Vijfde vergadering

Nijkerk 13 september 2020 

Notulen stichting  

Christians 4 Children 

 

Aanwezig: 

Jonathan Floor, penningmeester 

Martijn Schoonhoven, voorzitter 

Ayla van der Pols, secretaris 

 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering met gebed. 

 

Vaststellen van de agenda. 

Er  zijn geen aanvullingen voor de agenda dus deze wordt vastgesteld. 

 

Vaststellen Notulen 17 mei. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken. 

 • Afwijzing van het subsidiebureau 

Helaas valt de stichting niet onder de criteria van het subsidiebureau, 

de hoofdzakelijke oorzaak van de afwijzing was onze doelgroep. 

De conclusie is dat we helaas via subsidiebureaus geen hulp kunnen krijgen. 

 • Documenten met sponsoracties. 

De penningmeester heeft de doelen op papier gezet. 

Dit zijn: * sponsorlopen *textiel bedrukken 

* flessen inzamelen *machtigingskaarten 

* christelijke evenementen *maandelijkse sponsoring  

 

Het hoofddoel is inkomsten werven voor de doelgroep in Kenia, met de volgende subdoelen:  

 • kinderen bewust maken van kinderen die leven in armoede: kinderen 4 kinderen. 

 • Door middel van contact leggen, zorgen voor verbinding. 

 

 

 

Mededelingen 

 • De penningmeester heeft een aantal suggesties gekregen waar eventuele hulp geboden kan worden in het fondsen werven voor de stichting, te weten:   

Familie Lindemans, TRIN, stichting TIMON 

 

 

 

 • ACTIEPUNTEN:  

 • QR-code koppelen aan de bankrekening. 

 • Overleggen met de penningmeester LOFT over het aanschaffen van een drukapparaat. 

 • Visitekaartjes maken. 

 • Clubactie regelen. 

 • Penningmeester en secretaris nemen contact op met stichtingen over de watertanks. 

 

Vergaderpunten 

 • Introductiestukje: 

Een stukje schrijven met een foto van de bestuursleden. 

De penningmeester zorgt voor foto’s van social media. 

 • Plan van Aanpak sponsoring/verbinding 

 • De voorzitter heeft een gesprek gepland met de voorzitter van de stichting ‘Rene’s kids center’. Deze stichting doet ook veel in de sportwereld en dat zou voor onze stichting een mooie mogelijkheid zijn om nieuwe contacten te maken. 

 • Actually in action is ook een stichting waarmee de voorzitter contact op gaat nemen 

 

 • Evaluatie donatie naar tehuis in Kenia 

Het bedrag is enorm welkom en het tehuis kan het goed gebruiken. 

Inmiddels is er eten, drinken en kleding van de maandelijkse donatie gekocht. De contactpersoon in Kenia houdt ons via de social media op de hoogte hoe het gaat met de kinderen. 

 • Waterputten/tanks 

Daarvoor moeten nieuwe contacten gemaakt worden, dit pakken de penningmeester en de secretaris verder op. 

 

Rondvraag 

Het vastzetten van de actiepunten. 

 

Volgende datum vergadering vastzetten 

Deze zetten we vast op 25 oktober 2020. 

Vierde Vergadering: 

Nijkerk 12 Juli 2020

Notulen stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter, dankzij de flexibiliteit van de Medialoods kunnen we weer in Nijkerk vergaderen.

 

Vaststellen van de agenda.

Wat punten zijn verschoven in de volgorde, ivm het bellen van de contacten in Kenia.

 

Vaststellen Notulen 17 Mei.

De punten zijn doorgenomen en de meeste zijn uitgevoerd.

Het punt waarbij de bankzaken geregeld worden, zijn gewijzigd. Dit in verband met het veranderen van bank.

 • De bankrekening bij de N26BANK  is geannuleerd en omgezet naar een rekening bij de Rabobank.

De notulen zijn goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 1. Brief uitleg subsidiebureau Emmeloord.

Dit stuk was ter kennisgeving over de gang van zaken met het aanvragen van een subsidie.

 1. Documenten David.

Alle documenten zijn ook doorgegeven aan het subsidiebureau.

 1. UBO formulieren.

Die zijn in bezit van de penningmeester en inmiddels goedgekeurd door de RABOBANK.

 1. Plan van aanpak.

Is goedgekeurd door alle bestuursleden. Er zijn wat kleine wijzigingen gemaakt in de communicatiestijl om het plan wat meer professioneel neer te zetten.

 

Mededelingen

 • De voorzitter zou graag meer achtergrond informatie willen over het plan van aanpak voor de waterput. En dan met name over de aanbetaling die moet worden gedaan.

 • De vraag van de secretaris is, waarom het bedrag voor de pomp zoveel hoger is dan in bijvoorbeeld India, heeft dit te maken met de soort pomp?

 

 

 

Gesprek met contactpersonen in Kenia

Het gesprek verloopt gemoedelijk, voor het eerste gesprek van het een prettige kennismaking.

Het tehuis is in zeer slechte staat en de kinderen moeten ver lopen om toegang te krijgen tot water.

Helaas door de corona crisis hebben de contactpersonen geen inkomen meer.

 

In de evaluatie over het gesprek komt er uit dat de prioriteit op dit moment ligt bij het voorzien in geld voor voedsel, het uitzoeken van een mogelijkheid van een waterbron dicht bij het huis en de reperatie van het huis zelf.

 

 • In de volgende vergadering gaan we uitzoeken wat we kunnen doen met de watervoorziening.

 • Voor nu wordt er voor 5 maanden, elke maand 100,- euro overgemaakt zodat het tehuis de kinderen van eten kunnen voorzien.

 

Vergaderpunten

 

 1. Subsidiebureau:

 • stand van zaken.

Stukken liggen bij het bureau en het is nu afwachten op antwoord.

Mondeling is toegezegd dat de subsidie geen probleem moet zijn.

 • Contactlegging is op14 juli, bel afspraak en afspraak maken

 1. Rabobank:

 • Stand van zaken

 • Laatste papieren moeten worden ondertekend worden.

  • Bankpas moet nog binnenkomen.

 • Papieren ontvangen en tekenen

Zijn getekend.

 • Clubactie

 • Vanaf 1 September moet de stichting aangemeld worden bij de RABOBANK voor de clubactie.

 • Op de 2e zondag na de vakantiebreak, op 6 Sept. Gaan we de stichting promoten in de Family Church.

 • De stichting promoten op social media en in de omgeving zodat er gestemt kan worden.

 1. Textiel bedrukken

 • Aanschaf machine.

De penningmeester gaan op onderzoek naar een goede machine.

 • Samenwerking Loft?

LOFT gaat akkoord.

 

 

 

 

 

 

 1. Website:

 

 • Planning.

 • Notulen mogen op de website.

 • Tekstverwerking, een stukje introductie over onszelf.

 • Onder het kopje ‘projecten’ een verhaaltje van de contacten in Kenia plus foto’s.

 • Clubactie op de website.

 

 1. PvA sponsoring/ verbinding

De voorzitter zou een plan van aanpak maken voor de sponsoringen/acties en contacten met andere stichtingen.. Helaas is hij nog niet aan toe gekomen.

Dit komt op de agenda op de volgende agenda.

 

Rondvraag

 • We richten ons nu op het noodplan voor het tehuis in Kenia.

 • Onze prioriteit is nu geld binnen te brengen om verder hulp te bieden aan de kinderen.

 

 • De slogan van de stichting is :

‘wil je snel reizen, ga dan alleen.

Wil je ver komen ga dan samen.’

 

 • Een opmerking van de penningmeester;

Leg de druk niet te hoog voor jezelf en op elkaar.

We kunnen in ons eigen tempo de zaken op orde stellen.

 

 • Tip voor toekomstige donaties, donaties voor een container zodat er schoenendozen endergelijke naar Kenia kunnen verzonden worden.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 september 2020.

De locatie is waarschijnlijk de Medialoods in Nijkerk maar vanwege de maatregelen omtrent corona moet dat nog even nagevraagd worden.

 

Afsluiting

Voor het overzicht met betrekking tot het financiële plan voor Kenia, zou het handig zijn om verschillende doelen op te zetten.

Bijvoorbeeld 1 bedrag voor het huis, Zodat we prioriteiten kunnen stellen.

Derde Vergadering:

Leusden 17 mei 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De opening wordt geleid door de voorzitter met een beeld over de bouwer die zijn huis op zand of steen bouwt.

Omdat wij bouwen aan een vast fundament, dus bouwen op steen, is de stichting bestand tegen stormen. Ook wat we opbouwen in Afrika.

Jezus is onze vaste rots, onze bron.

 

Vaststellen van de agenda.

Een aantal punten worden extra toegevoegd.

 

Vaststellen Notulen 19 April.

Aangepaste notulen worden verzonden naar de penningmeester voor het plaatsen op de website.

In de toekomst komt er een kleine controle op grammatica ivm dyslexie.

De notulen zijn goedgekeurd.

 

Ingekomen stukken

 • De KvK

Stukken zijn ontvangen, officiele stukken heeft de penningmeester.

 • Bankrekeningnummer en betaalpas

Rekening is geopend, staat nu op naam van de penningmeester, wordt later op naam van de stichting gezet.

 • Financieel plan

De penningmeester blikt vooruit in het beleidsplan. Hier en daar moeten/kunnen bepaalde verwachtingen van inkomstenbronnen gewijzigd worden.

 • Contact/brief contactpersoon Kenia

Er is inmiddels mailcontact met de contactpersoon over plannen en het financieel plan omtrent het dorp voor de weeskinderen in Kenia.

Belcontact staat gepland voor in de volgende vergadering.

 • Belastingdienst

Penningmeester heeft contact gehad en heeft de papieren.

De stichting heeft geen loonheffing of belastingplicht en hoeft geen aangifte te doen.

 • Beleidsplan

Is door allen doorgenomen.

Aanvullingen zijn businessmodel en inkomstenbronnen.

Maandelijks inkomsten zijn gemarkeerd.

Beleidsplan staat vast en is goedgekeurd.

 

 

 • Aanvraag subsidie

Na meerdere pogingen tevergeefs contact te krijgen met het subsidiebureau is de conclusie van het bestuur een ander bureau te zoeken.

De penningmeester zal deze taak op zich nemen.

 

Mededelingen

 • Het vaststellen van de vakanties, in deze periode stellen we een rust periode in.

Dit wordt van 16 juli tot 17 augustus.

 • Voor allen geldt dat er doordeweeks zoveel mogelijk aan taken wordt gewerkt en de weekenden vrij worden gehouden.

 • De inloggegevens van het e-mailaccount van de stichting blijven in handen van de penningmeester, hij is het aanspreekpunt. Belangrijke e-mails worden doorgestuurd.

 

Vergaderpunten

Vooruitblik 2e helft jaar 1 september- 31 december

 • Plan van aanpak

 • De penningmeester maakt een plan van aanpak voor kleding, media, website, bronnen aanspreken.

 • Investeren in drukmachine om kosten te drukken.

Voorzitter

 • Maakt plan van aanpak connecties met stichtingen.

Secretaris

 • Agenda’s in de gaten houden voor het promoten van de stichting.

 • Website

 • Is in de lucht, notulen kunnen toegevoegd worden.

 • Mocht er in de toekomst promotiemateriaal beschikbaar komen, dan kunnen geïnteresseerden dit per e-mail bestellen.

 • Social media

 • 1x per week social media.

 • 1x per maand nieuwsbrief, met elke maand een nieuw aspect/verrassend nieuws.

 • Automatische overschrijvingen

 • Bij de bank is het mogelijk automatische incasso’s in te stellen.

 • Penningmeester zoekt de QR code uit.

 • Promoten van de stichting kan het beste eind mei (ivm vakantiegeld), kerst en 13e maand.

 • Visitekaartjes is ook handig om te hebben.

 • Namen van bedrijven die doneren komen met een link op de website, maar niet op de homepagina.

 • Contact Kenia

 • Het is belangrijk om telefonisch duidelijk te maken dat wij in het eerste stadium zitten van het oprichten van de stichting.

 • Financieel zijn wij alleen nog in staat in de eerste levensbehoeftes van de kinderen in Kenia te voorzien.

 • De plannen die de contactpersoon heeft gestuurd zijn voor ons op dit moment te ambitieus.

 • Besloten is om op de volgende vergadering te bellen met de contactpersoon in Kenia.

 • Het is van belang transparant te blijven en met het hart naar elkaar te blijven luisteren.

 • Afronden oprichting

Het is niet gelukt om het eerste doel te behalen voor 16 juli 2020, namelijk het afronden van de fundamenten van de stichting. Het laatste wat hiervoor geregeld moet worden is de subsidieaanvraag, dit wordt na de vakantie afgerond.

 

Rondvraag

Zoals eerder in de vergadering is besproken is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met de mensen in Kenia. Op dit moment is er het vermoeden dat er bepaalde verwachtingen zijn waar we niet aan kunnen voldoen.

De conclusie van het geprek met het bestuur is dat we ons objectief moeten blijven opstellen en vooral met het hart moeten blijven luisteren.

We zullen in de toekomst waarschijnlijk tegen culturele verschillen aanlopen maar daarbij is het heel belangrijk dat we transparant blijven naar elkaar.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 juli 2020.

De locatie is waarschijnlijk de Medialoods in Nijkerk maar vanwege de maatregelen omtrent corona moet dat nog even nagevraagd worden.

 

Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten met de wijze woorden van de voorzitter: ‘just be You’.

Tweede vergadering:

Leusden, 19 april 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering met een kleine evaluatie van het bezoek aan de notaris.

Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.

Doorspreken ingekomen stukken

De orginele papieren van de notaris gaan naar de penningmeester, de rest van het bestuur heeft toegang tot de papieren via de inlog site van de notaris.

De penningmeester heeft alles aangevraagt bij de Kamer van Koophandel en gaat een zakelijke bankrekening aanvragen.

 

Doornemen agendapunten

 • Visie: is deze duidelijk?

Na het bespreken van de visie en het beleidsplan is er besloten dat op 5 mei

de penningmeester en de voorzitter samen gaan werken aan het plan en visie.

Als dat staat kunnen we verder bouwen op dit fundament.

 • Subsidies en sponsoringen

De penningmeester heeft een bedrijf/organisatie in Emmeloord gevonden waar hij een gesprek mee aangaat over welke subsidies we als stichting kunnen krijgen.

Qua sponsoringen is het plan dat via sponsoracties op scholen aan te pakken en misschien ook via de kerk en kinderdienst.

Verder hebben we nu al een inflow van wat financiële steun.

 • Termijnen: wanneer willen we wat bereiken?

Eerst moet er een duidelijk beleidsplan opgesteld worden, willen we verder kunnen bouwen.

Ook speelt mee dat door de corona crisis de respons van bedrijven langer op zich laat wachten, waardoor dit meer tijd kost.

De doelstelling is om per juli 2020 het fundament voor de stichting te hebben neergelegd.

 

Toevoegingen voor de stichting

 • De voorzitter gaf nogmaals de tip contact te leggen met een stichting die ook werkt met het soort visie dat C4C heeft, zodat we het wiel niet nogmaals hoeven uit te vinden.

 • De secretaris gaf aan in onze eigen kerk met de kinderen wat te ondernemen in vorm van een spaarpotje of iets dergelijks.

 • De penningmeester wilde graag het gesprek met de voorganger aan gaan wat de kerk voor de stichting kan betekenen.

 

 

 

 

Rondvraag

Het is voor het bestuur belangrijk te bespreken wat de sterke en zwakke punten zijn van de leden, om  elkaar te kunnen ondersteunen en opbouwen waar dat nodig is.

 

Volgende vergaderdatum

De volgende vergadering is op 17 mei, deze zal plaats vinden in Leusden.

 

Sluiting

 • De penningmeester gaat ervoor zorgen dat de notulen op de website komen.

 • In de komende tijd komt er een gesprek/kennismaking met de contactpersoon in Kenia

 • Bij het noteren van het beleidsplan wordt er even gebeld naar de secretaris voor het doorspreken.

 • Bij het bespreken en noteren van doelen in de plannen voor de stichting willen we bepaalde dingen, bijvoorbeeld visie en punten waar we voor staan, duidelijk hebben. Maar daarnaast ons niet vastpinnen aan datums of beloftes waar we misschien ons in de toekomst niet strak aan kunnen houden.

Dit om misverstanden of verkeerde communicatie te voorkomen naar de sponsoren.

 

We sluiten af met gebed en zegen voor de stichting.

 

                                                

                                               Agendapunten volgende keer

 • Bespreken beleidsplan

 • Vaststellen gesprek contactpersoon in Kenia

 • Is alles rond voor juni?

Eerste vergadering:

Nijkerk, 15 Maart 2020

Notulen stichting

Christians 4 children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Ayla van der Pols, secretaris

 

Opening

De penningmeester opent de bijeenkomst met het delen van de stukken die hij al heeft.

De officiële statuten worden opgemaakt door het notariskantoor, dit zal 15 werkdagen duren, dan zal de stichting officieel starten.

 

Belangrijkste pijler voor de stichting is,

 ‘foundation where God reigns’

 

Doelstellingen zijn:

 • Communes opbouwen

 • Voorzien in schoolbenodigheden

 • Waterput, kerkgebouw/school

Subdoelstellingen zijn:

 • Ondersteuning bieden in onderwijs

 • Persoonlijke zorg

Het is de bedoeling alles zo veel mogelijk in eigen handen te houden.

 

Strategisch plan is:

Vanuit Nederland de stichting opzetten, sponsoren en subsidies vinden.

Tip van de voorzitter: advies vragen aan andere stichtingen wat de tips en tricks zijn.

De penningmeester is/gaat opzoek naar sponsoren en subsidies.

 

Visie

 • Bewegen vanuit chistelijk oogpunt.

 • Kinderen en daklozen in Derde Wereldlanden onderdak, voedsel en christelijk onderwijs verschaffen.

 • Marktomvang

De penningmeester zal de visie opsturen aan de rest van de bestuursleden zodat daar een plan van aanpak en verdere acties aan gekoppeld kan worden.

 

Diensten die we willen aanleveren:

 • hoofddoel: opbouwen van dorpen en onderdak creëren

 • sponsoren van projecten ter plekke

 • schoolartikelen, schoenen, uniformen uitdelen

 • ondersteuning bieden in onderwijs en sport

 • het ondersteunen van lokale kerken

 • onderwijzen in zelfvoorziening/ondernemen

 • bouwen aan de toekomst van de kinderen/personen (niet alleen financieel)

 

 

 

 

 

Wanneer is de stichting zover om de activiteiten te promoten op verschillende plekken?

 • Het is van belang eerst alle zaken rondom het oprichten van de stichting te regelen, met een duidelijke basis en missie. Hierna kunnen we de stichting beter promoten en presenteren.

Is het de bedoeling dat er alleen financiën worden geleverd of ook fysiek werk?

 • Het is de bedoeling dat de voorzieningen in samenwerking met andere stichtingen gebouwd worden.

 • Naast financiële ondersteuning levert de stichting ook persoonlijk support.

 

Het Logo

De drie kleuren groen, geel en rood zijn naast de favoriete kleuren van Jonathan ook de meest gebruikte kleuren van Afrikaanse vlaggen.

Een arend staat voor op grotere hoogtes vliegen.

 

 

Sluiting

 • Financieel moet alles nog even uitgezocht worden maar ons doel is eerst de visie uit te werken zodat we dit ook goed kunnen presenteren bij sponsors.

 

 • We spreken af om komende bijeenkomsten op zondag na de kerkdienst te houden.

 

 • Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst voor de volmacht in verband met de stichting even uitgesteld.

 

 

 

Agendapunten voor de volgende keer:

 • Visie duidelijk

 • Duidelijke agenda voorbereiden

 • Binnen welke termijnen willen we onze doelstellingen verwezenlijken?

bottom of page